Sururyhmä

Sururyhmä on vertaistukiryhmä läheisen kuolemaa sureville ihmisille. Sururyhmässä sureva voi luottamuksellisesti jakaa kokemuksiaan ja purkaa tunteitaan yhdessä toisten surevien kanssa.

Sururyhmässä on kaksi ohjaajaa ja ryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa.