Diakonian virka

 

Tule diakoniatyöntekijäksi iloiseen työporukkaan Sääksmäen seurakuntaan Valkeakoskelle! Diakoniatiimiimme kuuluu neljä diakonian viranhaltijaa, kasvatus- ja diakoniatyön johtaja sekä diakoniapappi.

Odotamme tehtävään valitulta itsenäistä ja tavoitteellista työotetta sekä halua ja kykyä kehittää diakoniatyötä ja seurakunnan vapaaehtoistyötä. Odotamme valitulta myös taitoa nähdä uudenlaisia työn tekemisen mahdollisuuksia. Lisäksi edellytämme vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä työssä tarvittavia viestinnällisiä ja tietoteknisiä taitoja.

Tehtävä sisältää yleistä diakoniatyötä, vastaanotto- ja kotikäyntityötä, ryhmien ohjaamista, rippikoulutyötä, leiri- ja retkityötä. Viran erityistyömuotona on vapaaehtoistyön koordinointi yhdessä muiden työalojen kanssa ja diakonisen vapaaehtoistyön organisointi ja ohjaus.
Viran hyvä hoitaminen edellyttää yhteistyötä seurakunnan eri työalojen, diakonian eri yhteistyötahojen, kunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on kirkon säädöskokoelman nro 141 mukainen pätevyys kirkon diakonian virkaan. Valittavan tulee olla Suomen evankelis - luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 503 mukainen. Valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen viran vastaanottamista.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virka täytetään 1.11.2022 alkaen. Viran peruspalkka on vaativuusryhmässä 503, lisäksi maksetaan KirVESTES:n mukaista kokemuslisää. Tehtävän hoidossa tarvitaan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo tai CV (ei todistusjäljennöksiä). Hakemukset osoitetaan Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle, ja niiden on oltava perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä 10.8.2022 klo 15 mennessä osoitteessa Sääksmäen seurakunta / Kasvatus- ja diakoniatyön johtaja Ulla-Mari Hutko, Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski tai sähköpostiosoitteessa ulla-mari.hutko@evl.fi . Kuoreen tai sähköpostin otsikkoon merkintä "Diakonian virka". Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Hakijan on varauduttava saapumaan haastatteluun maanantaina 15.8. iltapäivällä.

Lisätietoja antaa kasvatus- ja diakoniatyön johtaja Ulla-Mari Hutko, 0407441637.
Lisätietoja myös
www.saaksmaenseurakunta.fi