TALOUSJOHTAJAN VIRKA

 

Sääksmäen seurakunnassa on haettavana talousjohtajan virka ja se täytetään 1.7.2019 alkaen. Virkaan valittavan on mahdollista toimia viransijaisena 1.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sääksmäen seurakunta toimii Valkeakosken kaupungissa eteläisellä Pirkanmaalla. Sääksmäen seurakunnassa yhdistyvät perinteikäs, historiallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas maaseutu ja vireä, kehittyvä teollisuustaajama. Sääksmäen seurakuntaan kuuluu noin 16 000 jäsentä, ja työntekijöitä on n. 60.

Talousjohtajalla tulee olla virkaan soveltuva laskentatoimen tai taloushallinnon korkeakoulututkinto (AMK) tai vastaava teoreettinen koulutus tai tutkinto, riittävä seurakuntaelämän sekä julkisyhteisöjen hallinnon tuntemus, perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä hyvät johtamis- ja esimiestaidot. Viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran palkkaus määräytyy palkkaryhmän J30 mukaan. Hakija voi esittää palkkatoiveen. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Hakemukset sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta. Haastattelut suoritetaan 14.12.2018. Viran hakuaika päättyy 11.12.2018 klo 12.

Lisätiedot: Khra Markku Antola, 0400 546 444 ja talousjohtaja Eija Tuomioja, 0400 546 222