Uutislistaukseen

001_L.jpg

Sääksmäen seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia - työryhmän vastaavaksi nimettiin Päivi Isomäki

7.10.2019 09.42 Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto

Seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia

Ympäristödiplomi on yksittäisen seurakunnan mahdollisuus tehdä sanat eläväksi ja osoittaa rakkautta luomakuntaa kohtaan. Ympäristödiplomilla on samat hengelliset ja teologiset lähtökohdat kuin kirkon ilmasto-ohjelmassa: kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Ympäristödiplomin hakeminen on yksi seurakunnan Tienviitat 2022 tavoitteista elää yhteisöllisesti, hyvää tehden ja luonnosta huolta pitäen. Ympäristökartoituksen tekemistä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Mika Lehmus, Matti Neulanen, Leena Uurainen ja Sari Veuro. Työryhmän vastaavaksi nimettiin Päivi Isomäki. Työryhmän tehtävän on vuoden 2020 aikana laatia ympäristökartoitus ja ehdotus ympäristöohjelma.

 

Seurakunta lakkauttaa kurssikeskuksen johtajan viran 1.2.2020 alkaen

Kurssikeskuksen peruskorjauksen hyväksymisen yhteydessä päätettiin purkaa Olavi-rakennus vuoteen 2024 mennessä. Tämä vaikuttaa tulevaisuudessa kurssikeskuksen toimintaan ja resurssitarpeeseen. Peruskorjaus kurssikeskuksessa alkaa vielä tänä syksynä ja sen on tarkoitus valmistua huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Tulevat toiminnalliset muutokset ja talouden kehitys ovat johtaneet siihen, että kurssikeskuksen henkilöstörakennetta on kevennettävä. Jatkossa kurssikeskuksen toiminnasta vastaa emäntä ja leirikeskuksessa on pääosin yksi leiri kerrallaan.

 

Taloussihteerin virkaan valittiin Mari Koskenalusta 1.2.2020 alkaen

Taloussihteeri Maarit Ojalalta vapautuvaan tehtävään valittiin tradenomi Mari Koskenalusta. Koskenalusta on toiminut Pappilanniemen kurssikeskuksen johtajana vuodesta 2010 alkaen. Taloussihteerin tehtävään kuuluu 80 % taloussihteerin tehtäviä ja 20 % Pappilanniemen markkinointia.

Yhteisövalmennukseen lähtee seurakunnasta kuusi henkilöä

Sääksmäen seurakunnan Tienviitat 2022 asetti tavoitteeksi seurakunnalle elää ”yhteisöllisesti, hyvää tehden ja luonnosta huolta pitäen”. Vuodesta 2018 on ollut käynnissä hiippakunnan asiantuntijoiden ohjaama kohtaamisvalmennus koko työntekijä-kunnalle ja luottamushenkilöille, joka jatkuu vielä syyskauden 2019. Tämän valmennuksen ohjaaja, hiippakunnan asiantuntija, Hanne von Weissenberg ehdotti, että luonteva jatko yhteisöllisyyden kehittämiseksi voisi olla yhteisövalmennus. Siihen lähetetään kustakin seurakunnasta sekä eri työntekijäryhmiä, että seurakuntalaisia edustava tiimi. Valmennus kestää puolitoista vuotta ja alkaa marraskuulla 2019. Seurakunta lähettää yhteisövalmennukseen Arni Hukarin, Satu Mäkelä, Pirkko Pyyhtiä, Tomi Pöntinen, Sari Taavitsainen ja Elina Virtanen.

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunta ei järjestä Valkeakosken kirkolle 50-vuotisjuhlia

Evankeliumi Elämään –ryhmä jätti kirkkovaltuuston puheenjohtajalle aloitteen, jossa ehdotettiin, että kirkkovaltuusto tai kirkkoneuvosto nimeäisi työryhmän valmistelemaan kirkolle 50-vuotisjuhlia, jotka pidettäisiin aloitteen mukana 14.12.2019, jolloin kirkon vihkimisestä tulee 50 vuotta.

 

Aloitteessa ei mainittu eikä huomioita sitä kirkon tosiasiallista tilannetta, että kirkko on suljettu ja se on päätetty purkaa. Seurakunnan linjauksen mukaisesti kirkossa voidaan myöhemmin järjestää jäähyväisjuhla. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan päätösehdotus, jossa kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle aloitteen hylkäämistä aiheettomana hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 17-9.

 

Kirkkovaltuusto myönsi eron Ella Elorannalle – tilalle nousee Krityn Pentti Hupanen

Kirkkovaltuutettu Ella Eloranta on 10.8.2019 anonut eroa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä.

Kirkkovaltuusto myönsi Ella Elorannalle eron tehtävästä ja päätti kutsua Kristillinen Työväki ry:n valtuustoryhmästä ensimmäisen varavaltuutetun Pentti Hupasen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi ja valitsi samalla kirkkoneuvoston jäsen Sari Veurolle varajäseneksi Nita Käkösen kaudelle 2019-2020.