Virkatodistus

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta.

Perunkirjoitusta varten kuolleesta henkilöstä tarvitaan sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot. Mikäli puolisoa eikä lapsia ole, virkatodistus aloitetaan vainajan vanhemmista.

Lisätietoja ja tilaukset 040 804 8854 ja 040 804 8856 sekä kirkkoherranvirasto.saaksmaki@evl.fi.

Virkatodistuksen voi tilata myös verkosta. Klikkaa tästä!

Virkatodistus ja sukuselvitys

Valkeakosken seurakunta perustettiin 1.7.1940 seurakuntasiirtona Sääksmäen seurakunnasta 1.1.2007 Valkeakosken ja Sääksmäen seurakunnat yhdistyivät Sääksmäen seurakunnaksi.

Sukuselvitys

  • Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti.
  • Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Virkatodistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä, ns. elää-todistus,  tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla.

Virkatodistusten lähettäminen

Virkatodistukset toimitetaan tilaajalle postitse tai todistuksen voi noutaa kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina. Virkatodistusta ei tietoturvasyistä toimiteta sähköpostitse. 

Hinnasto

Kirkkohallitus on uusinut maksupäätöksen, jolla säädetään kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Uudet hinnat tulivat voimaan 1.1.2020.

  • Jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus, elää-todistus, maksaa 9 euroa. Todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot.
  • Kun jäsentietojärjestelmästä tulostettavaan todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 9 euroa.

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta peritään maksua seuraavasti:

  • 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä
  • 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
  • 30 euroa muusta kuin kohdassa 2 tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta
  • Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.
  • Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumattaa toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen.

 

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.