Kuulutus hautaoikeuden päättymisestä 2019

Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt aloittaa kuulutusmenettelyn määräaikaisen hautaoikeuden päättymisestä (KN 10/2018, 140 §).

Kuulutettavia hautoja on lähes 200 ja niiden hautaoikeus on päättynyt v. 2013-2018 välisenä aikana. Hautaoikeuden voimassaolon voi tarkistaa omaiselle hautauksen jälkeen lähetetystä hautakirjasta tai ottamalla yhteyttä hautausasioiden toimistoon.

 

Tästä voit katsoa luettelon kuulutettujen hautojen hautapaikkatunnuksista.  

Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräajaksi lunastetun haudan hallinta-aika on kulunut umpeen. Määräaikaishaudan hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Suvun hallintaoikeuden hautaan voi kuitenkin säilyttää vain huolehtimalla hautaoikeuden voimassaolosta. Omaisilla ei usein ole määräajoista tietoa, joten seurakunnan käytäntönä on kuuluttaa haudat, jotta omaisilla on mahdollisuus halutessaan jatkaa hautaoikeutta.

Haudan hallinta-ajan jatkosta voi sopia ottamalla yhteyttä seurakunnan hautausasioiden toimistoon. Hautaoikeutta voi jatkaa 10 tai 25 vuotta kerrallaan.

Hautaoikeuden jatkomaksut ovat:

Yksi arkkuhautapaikka (haudan leveys 1 m) 100 € / 10 vuotta ja 250 € / 25 vuotta.

Rinnakkaisten arkkuhautapaikkojen jatkomaksut ovat 10 vuodeksi 100 € x hautapaikkojen määrä ja 25 vuodeksi 250 € x hautapaikkojen määrä.

Kolumbaarion eli uurnalokeron jatkomaksut ovat 100 € / 10 v ja 250 € / 25 v

Uurnahautapaikan jatkomaksut ovat 50 € / 10 v ja 125 € / 25 v

 

Seurakunta lähettää tiedon hautaoikeuden päättymisestä kirjeitse tammi-helmikuussa 2019 edellyttäen, että haudan asiakastiedot ovat ajan tasalla. Omaisten kannattaa tiedustella seurakunnasta hautaoikeuden voimassaoloa, jos esim. määräajaksi luovutetun haudan edellisestä hautauksesta on kulunut noin 30 vuotta (hautausvuosi 1983-1988) eikä hautaoikeutta ei ole sen jälkeen jatkettu ja seurakunnasta ei ole tullut omaiselle kirjettä helmikuun 2019 loppuun mennessä. Hautoja on aikanaan luovutettu 20-50 vuodeksi, joten kuulutetuissa haudoissa on myös joitakin 60 –luvun lopussa ja 90 –luvun alussa lunastettuja hautoja.

Mikäli hautaoikeutta ei ole jatkettu maksamalla jatkomaksu 30.4.2019 mennessä, niin haudalle asetetaan tiedote hautaoikeuden päättymisestä ajalle 2.5.2019-30.4.2020.

Omaiset voivat itse poistaa kuulutusilmoituksen haudalta ja laittaa sen muistomerkin taakse, kun ottavat asian hoitaakseen tai tietävät, että hallinta-aikaa on jo jatkettu. Hautaoikeuden haltija voi ilmoittaa seurakunnalle, että hautaoikeutta ei jatketa, jolloin kuulutuslappua ei haudalle aseteta tai jo laitettu lappu voidaan poistaa.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, jos hautaoikeutta ei ole jatkettu kuulutusajan loppuun 30.4.2020 mennessä. Seurakunnalle palautuneiden hautojen muistomerkin poistamisesta kuulutetaan erikseen ja tästä laitetaan haudoille erillinen tiedotuskyltti.

Omaisille varataan mahdollisuus poistaa seurakunnalle palautuneen hautapaikan kivilaitteet 31.10.2020 mennessä, jonka jälkeen ne siirtyvät suurakunnalle vastikkeetta (hautaustoimilaki 457/2003, 14 § 3 mom) ja toimitetaan murskattavaksi. Omaisten tulee ilmoittaa muistomerkin/ kivilaitteiden poistamisesta seurakunnalle.

Lisätietoja saa tarvittaessa Sääksmäen seurakunnan hautausasioiden toimistosta.

 

 

 

 

Valkeakosken hautausmaa
Valkeakosken hautausmaa