Tietosuojaseloste Pappilanniemen kurssikeskuksen asiakasrekisteri Booking.com-järjestelmän kautta varauksen tehneistä asiakkaista

Rekisterinpitäjä

Pappilanniemen kurssikeskus

 

Yhteyshenkilö

Taloussihteeri

Mari Koskenalusta

040 744 1598, mari.koskenalusta@evl.fi

 

Tietosuojayhteyshenkilö

Marjaana Paso

040 744 1657

marjaana.paso@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Pappilanniemen kurssikeskuksen asiakasrekisteri Booking.com –järjestelmän kautta varauksen tehneistä asiakkaista

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteri Booking.com –järjestelmän kautta varauksen tehneistä majoittuvista asiakkaista,

jotka käyttävät kurssikeskuksen majoituspalveluja. Tietojen avulla pidetään yhteyttä asiakkaaseen alkaen varaushetkestä ja päättyen siihen, kun varaus on maksettu.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero sekä Booking.comin hallinnoima sähköpostiosoite. Majoittuvat täyttävät lisäksi lain vaatiman majoituskortin, jossa on henkilön syntymäaika.

Tietolähteet

Booking.comin varausjärjestelmä, johon asiakas on syöttänyt tietonsa.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja käsittelee Pappilanniemen kurssikeskuksen henkilökunta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

 

 

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastiedot poistetaan sähköisestä asiakasrekisteristä viimeistään saman vuoden päätyttyä, kun majoitusvaraus on ollut. Mappiin tallennetut varausvahvistuskopiot sekä paperiset majoituskartat tuhotaan heti varauksen jälkeen.

Majoituskortteja säilytetään lukitussa huoneessa vuoden, minkä jälkeen ne tuhotaan.

Booking.com säilyttää asiakasrekisterin oman rekisteriperiaatteensa mukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

20.1.2020/mp