Lähetystyö Sääksmäen seurakunnassa

Lähetystyö on Jumalan rakkauden välittämistä kotona ja maailmalla sanoin ja teoin. Jokainen seurakuntalainen voi tehdä lähetystyötä omanlaisenaan kristittynä.

Lähetystyötä voi tehdä omassa arjessaan kohtaamalla toinen ihminen missä tahansa: kadulla, kahvilassa, kaupassa. Mukana voi olla myös osallistumalla seurakunnan toimintaan, rukoilemalla lähetystyön puolesta ja olemalla mukana varojen keräämisessä.

Seurakuntien nimikkolähetit ja -sopimukset

Nimikkolähettien lähettäminen maailmalle tapahtuu lähetysjärjestöjen kautta. Lähetystyöstä kiinnostunut käy lähetysjärjestön koulutuksen ja tekee työsopimuksen järjestön kanssa. Seurakunnat tekevät puolestaan järjestön kanssa nimikkosopimuksen tietyn lähetin tukemisesta.
 
Yhtä lähetystyöntekijää voi tukea monta seurakuntaa. Sopimus voi koskea myös tiettyä hanketta yksittäisen lähetystyöntekijän sijaan.

Vapaaehtoisena lähetystyössä

Lähetystyön parissa voi toimia vapaaehtoisena esimerkiksi lähetyspiirin vetäjänä. Vapaaehtoiseksi voi hakeutua Suurella sydämellä-sivuston kautta tai ottamalla yhteyttä lähetystyöstä vastaavaan teologiin.

 

Nimikkokohteet 2015

ETIOPIA,  Suomen Lähetysseura, SLS

Etiopiassa tuemme Mekane Jesu –kirkon evankelioimis- ja seurakuntatyötä. Etiopian kirkko kasvaa ja tarvitsee vauraiden sisarkirkkojen tukea.

TAIWAN, SLS

Juha ja Anne Ijäs ovat uudella työkaudella seurakuntatyössä Taiwanissa.

ETU-AASIA, SEKL

Kansanlähetyksen nimikkolähetit Toni ja Hanna Lindholm perheineen seurakuntatyössä Etu-Aasiassa. www.sekl.fi

JAPANI, KYLVÄJÄ

Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkolähetti on lehtori Lea Lukka. Hän työskentelee Japanissa seurakuntatyössä ja kirkon työntekijöiden kouluttajana.  www.flom.fi

ETELÄ-SUDAN, SLEY

Vastaitsenäistyneessä Etelä-Sudanissa Luterilainen Evankeliumiyhdistys tukee ja kehittää paikallisen luterilaisen kirkon työtä mm. pääkaupungissa Jubassa.  www.sley.fi

PIPLIASEURA

Tuemme raamatunkäännöstyötä suomen sukukielten parissa Venäjällä. Käännöshanke on puolivälissä.  Seitsemän koko Uuden testamentin käännöstä on valmiina. ensimmäinen koko Raamatun käännös valmistunut udmurtin kielelle. Lisäksi useilla kielillä lastenraamattuja tai evankeliumeita. www.bible.fi

Virolainen  ystävyysseurakunta Hager

Viron evankelisluterilaisen kirkon Hagerin seurakunta on seurakuntamme ystävyysseurakunta. Järjestetään vierailuja ja yhteystoimintaa. www. eelk.ee/hageri

Rakennustalkootoiminta Viro ja Venäjä

Rakennustalkoomatkoja Venäjälle Inkerin kirkon koulutuskeskukseen Kelttoon. Toisena kohteena on ollut Viron kirkon Talun leirikeskus. 

Sääksmäen lähetyspiirin tukikohteena on Suomen lähetysseuran Ceprom kehitysyhteistyöprojekti Boliviassa.