Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta

Lukuvuoden 2020-2021, aamu- ja iltapäivähoidon hakuaika on alkanut. Mukaan haetaan 31.3. mennessä täyttämällä sähköinen hakemus. Hakulomakkeen voit täyttää sähköisesti tästä.

Hakuohje

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Valkeakosken kaupunki ja Sääksmäen seurakunta tarjoavat aamu- ja iltapäivähoitoa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille arkipäivisin yleensä klo 7-17 välisenä aikana. Toimintaa järjestetään Sassin, Tietolan ja Rauhalan kouluilla sekä Roukossa, Sorrilassa ja Kärjenniemessä.

Valkeakoskella  koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koordinoi perusopetus. Koordinointi tarkoittaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemusten vastaanottoa, käsittelyä ja päätöksentekoa.  Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan käytännön toiminnasta vastaavat koulujen rehtorit ja Sääksmäen seurakunta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivähoidossa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta ja sitä toteuttaa ammattitaitoinen henkilöstö.

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Sen tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia ja tarjota oppilaille mahdollisuus läksynlukuun, ulkoiluun, harrastuksiin ja lepoon.

Toiminnan järjestäjä

Valkeakosken kaupungin opetuspalvelut järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä itse että avustamalla Sääksmäen
seurakuntaa. Toiminnasta vastaa opetuspäällikkö.

 

Haku iltapäivätoimintaan

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan kasvatus- ja opetuskeskuksen lomakkeella maaliskuun loppuun mennessä ja sen jälkeen tarpeen mukaan.

Aamupäivätoiminta

Aamupäivätoimintaa järjestetään Tietolan ryhmässä yksittäisille oppilaille perustelluista syistä.

Valintaperusteet

Ensimmäisellä valintasijalla ovat ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joiden huoltajat ovat kokopäivätyössä tai kokopäiväopiskelussa. Toisella valintasijalla ovat muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat sekä toisen vuosiluokan oppilaat. Mikäli perusteet ovat tasaväkisiä, paikat arvotaan.

Valinta ja päätös

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan otettavasta oppilaasta tekee päätöksen oppilaan oman koulun rehtori koulun oppilashuoltoryhmän esityksestä. Roukon koulun iltapäivätoimintaa tarjotaan Juusontien ryhmässä (23 paikkaa) ja Eerolantien ryhmässä (35 paikkaa). Rehtori tekee valinnan myös oppilaan sijoittumisesta ryhmiin.

Järjestämispaikat

Opetuspalvelut järjestää toimintaa Sassin, Rauhalan ja Tietolan kouluilla. Sääksmäen seurakunta järjestää toimintaa Roukossa, Eerolassa, Sorrilassa ja Kärjenniemessä.

Toiminta-ajat

Toimintaa järjestetään perusopetuksen vuosittaisena työaikana ja arkityöpäivinä. Koulujen lauantaityöpäivinä toimintaa ei järjestetä.

Kuukausimaksut

Maksut ovat:120 € enintään 4 tuntia, 140 € enintään 5 tuntia ja yli 5 tuntia 160 €. Seurakunta järjestää vain neljän tunnin toimintaa. Koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomilla ei ole vaikutusta maksun suuruuteen.

Sopimuspäivät

Mikäli sovitaan, että toimintapäiviä on kuukaudessa enintään kymmenen, peritään maksusta kuitenkin vain puolet. Perhe sitoutuu syksyllä ilmoittamiinsa toimintapäiviin (kaikki toimintapäivät / 10 toimintapäivää) koko lukukaudeksi.

Päivien lukumäärää voi perustellusta syystä vaihtaa kerran lukukaudessa. Muutosta haetaan kirjallisesti ja se tulee voimaan ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Muutokset

Mikäli oppilaan aamu- ja iltapäivätoimintaan halutaan muutoksia tai lopettaa se kokonaan, tulee huoltajan ilmoittaa muutoksista seurakunnan työalajohtajalle muutosta edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä. Kesken kuukautta alkavasta tai loppuvasta toiminnasta maksu peritään kuukauden kyseisen ajan arkipäivien mukaan.

Maksuvapautukset

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta ja -alennusta anotaan kasvatus- ja opetustoimistosta vapaamuotoisella hakemuksella.

Oppilashuolto

Toimintaa osallistuvalle oppilaalle tarjotaan kuukausimaksuun sisältyvä välipala. Toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Mikäli oppilaalla on lainmukainen oikeus maksuttomaan koulumatkakuljetukseen säilyy se myös iltapäivätoiminnan osalta.

Lisätietoja

Toimistovirkailija Marja-Liisa Ojanen, kasvatus- ja opetustoimisto, 040 335 6207, marja-liisa.ojanen@valkeakoski.fi

Kasvatuksen työalajohtaja Ulla-Mari Hutko, Sääksmäen seurakunta, 040 744 1637, ulla-mari.hutko@evl.fi

Opetuspäällikkö Silja Silvennoinen, 040 335 6200, silja.silvennoinen@valkeakoski.fi


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Lisätietoja iltapäivätoiminnan sisällöstä antaa hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi, marika.hoviniemi@valkeakoski.fi, 040 335 7002.

Hakemiseen, päätöksentekoon ja maksuihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä palveluohjaaja Marja-Liisa Ojaseen p. 040 335 6207.