Toimintaa kouluikäisille pojille ja tytöille

Järjestämme koululaisille erilaisia kerhoja iltaisin koulupäivien jälkeen. Kaikki kerhot ovat maksuttomia ja niitä järjestetään eripuolilla kaupunkia.

Kerhoissamme lapsi pääsee kiinnostavan harrastuksen pariin ja oppii pitkäjänteisesti kehittämää osaamistaan ja omia vahvuuksiaan sekä kehittämään ryhmässä toimimisen taitoja.

Kerhonohjaajina toimivat koulutetut nuoret ja joskus myös nuorisotyönohjaajat.

Syksyn kerhot alkavat syyskuun alussa (viikko 36)

Kerhoista tiedotetaan 28.8. kotisivujen kautta, heti kun kerhojen ohjaajat ja ajankohdat varmistuvat.

 

Tervetuloa kerhoon!

Keskeisimpinä toimintamuotoinamme kouluikäisten parissa on kerho-ja leiritoiminta sekä yhteistyö Valkeakosken kaupungin lapsi-ja nuorisotyötä tekevien tahojen sekä koulujen kanssa.

Kokkikerhot ja tyttöleirit:

tiedustelut Jetta Vihlman, 040 744 1596

Sählykerho, Pienoismallikerho ja poikaleirit:

tiedustelut Janne Virtanen, 040 744 1629

 

 

Poikaleirillä

Alakouluikäisten tyttöjen ja poikien kaikki toiminta

Kerhotoiminta jatkuu taas syyskuun alussa. Lisätietoja kerhoista elokuun loppupuolella.