Uutislistaukseen

Valkeakosken kirkon purkamista koskeva valitus hylättiin

Kirkkohallitus hylkäsi äänestyksen jälkeen (äänin 7–6) Valkeakosken kirkon purkamista koskevan valituksen ja vahvisti Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston mukaisen päätöksen (15.3.2018 § 5) kirkon purkamisesta ja sen tontin asettamisesta myyntiin.

Seurakunnalla on edelleen mahdollisuus tehdä asiasta uusi päätös ottaen huomioon edellisestä päätöksestä kulunut aika. Purkamispäätöksen vahvistaminen kirkkohallituksessa ei sisällä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa tai velvoitetta rakennuksen purkamiseksi eikä se ole esteenä tontin myymiselle rakennuksineen. Rakennuksen purkamiseksi seurakunnan tulee hakea erikseen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä purkulupa rakennusvalvonnasta.

Asiaa on aiemmin käsitelty kirkkohallituksessa sekä Helsingin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja kirkkohallituksen päätökset ja palautti asian kirkkohallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Valkeakosken kirkon on suunnitellut arkkitehti Veikko Larkas. Kirkko on valmistunut vuonna 1969. Valkeakosken kirkkoa ei ole suojeltu kirkkolailla, eikä sen rakentamisesta ollut kulunut 50 vuotta, silloin kun Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto teki päätöksen kirkon purkamisesta.

Aiempia kirkkohallituksen tiedotteita istunnoista, joissa käsitelty Valkeakosken kirkon purkamisasiaa: 

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkkohallituksen kansliapäällikön valinta etenee - evl.fi
Kirkkohallitukselta lausunto Valkeakosken kirkon purkamispäätökseen liittyvästä valituksesta - evl.fi
Kirkkohallitus myönsi Imatran seurakunnalle Alvar Aallon Kolmen ristin kirkon korjauksiin noin 250 000 euroa - evl.fi

Lisätiedot: yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

19.4.2022 19.41