Uutislistaukseen

Kirkkoherra Markku Antolan lähtösaarna sekä messussa luettu esirukous

Apian kesäteatteri, ihmisiä katsomossa, näyttämö, Valkeakoski Big Band, helatorstai

Mark. 16:14–20

Viimein Jeesus ilmestyi myös yhdelletoista opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.”
    Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.

Vietämme helatorstaita Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi. Lähtiessään Mestari antoi tehtävän viedä hyvä sanoma kaikkialle. Olen iloinen siitä, että saamme viettää lähtöjuhlaani Afrikkalaisella gospelmessulla. Kiitos siitä, että olette tulleet paikalle ja striimiä seuraavat, nauttikaa hyvästä musiikista, hyvästä sanomasta ja tämän päivän juhlasta!

Tällä messulla on minulle henkilökohtaista merkitystä. Namibialainen lähetyslapsi, Pekka Simojoki, toi halusi toteuttaa messun Annamari Kaskisen kanssa yhteisöllisellä, ylistävällä ja iloisella afrikkalaisella tavalla. Olen itse ollut lähetystyössä Taiwanissa, kiinalaisten parissa. Siellä ollessani, käännätin, levytin ja julkaisin afrikkalaisen gospelmessun kiinankielisen version ystävieni kanssa. Tänään vietämme messua uudella sovituksella, jonka meille tarjoavat Valkeakosken Big Band ja vahvistettu kvartetti. Messu on yhteinen juhla, ja laulut on tarkoitettu yhdessä laulettavaksi.

Ylösnoussut Jeesus ilmestyi lukuisia kertoja opetuslapsille. Lukemassani tekstissä Jeesus moittii heidän epäuskoaan, koska he eivät käsittäneet ylösnousemista mahdolliseksi. Lähtiessään lopullisesti maan päältä Mestari antoi käskyn viedä viesti anteeksiantamuksen ja rakkauden voitosta kaikkialle.

Jeesuksen tehtävä oli opettaa jotain olennaista Jumalasta. Hän antoi saman mission seuraajilleen. Kun nyt kaksi tuhatta vuotta myöhemmin luemme näitä tekstejä, voimme todeta, että kahdelletoista kalastajalle ja sekatyömiehelle annettu mahdoton tehtävä on tullut mahdolliseksi. Kolmasosa maailman ihmisistä on kristinuskon välittömässä vaikutuspiirissä.

Ilosanoma on kulkenut merkillisiä reittejä. Pyhältä maalta se siirtyi Rooman maailmanvallan myötä ei-juutalaisten omaisuudeksi. Tänne pohjolaan kristinuskon tulo vei tuhat vuotta. Me suomalaiset puolestaan olemme jo vajaat kaksisataa vuotta lähettäneet lähetystyöntekijöitä ympäri maailmaa. Ja nykyisin tehdään lähetystyötä kaikkialta kaikkialle.

Meidät kaikki on kutsuttu hyvän sanoman välittäjiksi. Kuulimme, että ”te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka”. Tällä kartalla me suomalaiset olemme maan äärissä. Hyvää sanoman varsinainen välittäjä onkin Jumalan Pyhä Henki. Henki antaa voiman viedä hyvää sanomaa. Samaa tähdentää myös evankeliumin toteamus siitä, että Jeesuksen nimessä ajetaan pois pahoja henkiä, puhutaan vierailla kielillä, tartutaan käsin käärmeisiin, eikä tappava myrkky vahingoita. Lisäksi hyvän sanoman välittäjän voi tunnistaa siitä, että hän panee käden sairaiden ylle ja ne paranevat.

Länsimainen kristinuskontulkinta on valistuksen jälkeen pyrkinyt siirtämään syrjään puheen uskon yliluonnollisesta ulottuvuudesta. Kristinuskosta on haluttu muokata lähinnä eettisiä arvoja puolustava järjestelmä. Tieteellisestä maailmankuvasta on tullut lännessä aikamme ihmisille uusi uskonto. Vain mitattavin, todennettavin ja toistettavin kokein vahvistetut tutkimustulokset ilmiöistä kelpaavat maailmankuvan rakennusaineiksi. Ei tietenkään voida kiistää tieteellis-teknisen vallankumouksen ansioita tekniikan aloilla. Mutta pulmaksi nousee se, etteivät empiiriset tieteet edes etsi vastauksia ihmisen perimmäisiin kysymyksiin. Miksi jotain on olemassa? Miksi olen olemassa? Mikä on elämäni tarkoitus? Kuinka elää merkityksellistä elämää?

Etsiessämme vastauksia tällaisiin kysymyksiin joudumme toteamaan, että on olemassa paljon selittämätöntä. Olemassaolo ja todellisuus ei rajoitu vain materiaan. On olemassa myös henki. Tuonpuoleisuuden kaipuu elää vahvana ja tarve etsiä vastauksia perimmäisiin kysymyksiin on huutava.

Kristinuskon maailmanselitys ei rajoitu materiaan. Se rakentuu kokonaisvaltaiselle olemassaolon hahmottamiselle, johon kuuluu se, että meidät on luotu ikuisuusolennoiksi. Hyvyydessään Jumala loi kaiken hyväksi ja ihmisen omaksi kuvakseen. Hän järjesti pelastuksen ja sovituksen Jeesuksessa, jotta pääsisimme Luojamme yhteyteen huolimatta syntiemme ja pahuutemme tuottamasta tuskasta ja rangaistuksesta. Jumalan Henki on elämän oma henki, joka oli olemassa jo luomisessa. Kun Jumala kutsuu yhteyteensä, hän ei koskaan käytä väkivaltaa. Hän kutsuu kotiin, luonnolliseen yhteyteen tekijänsä kanssa. Yhteyteen, joka alkaa kasteen ja luottamuksen syntymisestä ja kestää yli kuoleman rajan. Hän voitti kuoleman vallan noustessaan ylös kuolleista. Ilosanoma, evankeliumi, kutsuu jokaista kaikkialla tähän luottamuksen tilaan Jumalan kanssa.

Siksi lauloin synninpäästössä:

”Älä pelkää, rakas lapsi, turhaan olet toivoton.

Et tule koskaan paremmaksi, armossani kyllin on.”


Afrikkalaisen messun ilo ja ylistys nousevat armon oivalluksesta. Afrikkalaiset sisaremme ja veljemme ovat elinolosuhteistaan huolimatta suunnannäyttäjiä meille länsimaisille kristityille. He osaavat nähdä toivoa tuskan keskellä ja jakaa vähästään.

Olen kiitollinen siitä, että sain palvella hyvän sanoman välittäjänä Sääksmäen seurakunnassa viimeiset yhdeksän vuotta. Kiitän teitä seurakuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja työtovereita yhteisestä matkasta hyvän sanoman äärellä. Toivoisin olemisellani ja työlläni muistuttavan teitä Jumalan Hengen salatusta työstä. Tämän hyvän sanoman menestyminen ei lopulta riipu meidän yksittäisten ihmisten omista ponnisteluista, saavutuksista tai pyrkimyksistä. Tärkeitä asioita on vain vähän. Niitä ovat armon ja rakkauden todeksi eläminen, sekä huolenpito ja välittäminen.

Seurakunnan tehtävää kukaan meistä ei yksin toteuta. Valkeakoskella jatkuu se matka, joka alkoi näin: ”Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä”.

 

ESIRUKOUS HELATORSTAI 26.5.2022

Päivi Isomäki:

Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että mikään ei voi erottaa meitä Kristuksesta ja Jumalan rakkaudesta.

Kiitos, että saamme rukoilla yhteisten asioiden puolesta. Rukous on väkevä voima.

Jumala, me kiitämme sinua siitä, että siunaat seurakuntaasi ja seurakuntalaisia monenlaisilla lahjoilla.

Kiitos kaikesta siitä, mitä kirkkoherra Markku Antola on sydämellään tehnyt Sääksmäen seurakunnan ja Kristuksen kirkon hyväksi. Kiitos Markun pitkästä kokemuksesta, varmuudesta ja osaamisesta seurakunnan johtamisessa. Siunaa hänen monituiset tulevat päivänsä.

Sulje suojaasi uusi kirkkoherramme Timo Waris. Auta häntä julistamaan ja opettamaan Sanaasi puhtaasti ja hoitamaan pyhiä sakramentteja asetuksesi mukaisesti. Anna hänelle viisautta ja kärsivällisyyttä toimia tahtosi mukaan. Täytä hänet rauhallasi ja anna hänelle nöyryyttä ja rohkeutta. Auta häntä tukemaan seurakuntasi työntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Vahvista häntä väsymyksen hetkinä ja siunaa hänen läheisiään.

Pihla Mulkahainen:

Kristus Vapahtajamme, sinä tulit ihmisen rinnalle ja sait syyttömänä osaksesi kärsimyksen ja kuoleman. Maailma on täynnä vääryyttä ja väkivaltaa, sortoa ja julmuutta. Pyydämme, että sinä olisit Pyhän Henkesi kautta siellä, mihin mitkään turvatoimet eivät ulotu. Sinä tunnet ihmisen pelon ja ahdistuksen. Sinä tunnet lyöntien ja väärinkohtelun kivut, ahdingon ja sairauden. Auta meitäkin asettumaan heikkojen rinnalle. Muuta asenteitamme välinpitämättömyydestä välittämiseen. Osoita tie arjen rakkaudentekoihin. Siunaa ja varjele kaikkia Kristuksen omia.

Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, vahvista meissä toivoa, kun lähellämme käytävä sota ahdistaa. Varjele Ukrainan kansaa. Säästä ihmisiä sodan kärsimyksiltä, tuo lohtua perheille, jotka ovat jääneet sen jalkoihin. Ole kaikkien niiden mukana, jotka ovat joutuneet sodan keskelle ja kärsivät sen raakuudesta ja väkivaltaisuudesta. Varjele pakenevia ja etenkin lapsia ja nuoria, joiden usko tulevaisuuteen on koetuksella ja horjuu. Auta löytämään tie rauhaan ja sovintoon.

Terhi-Maria Ekman:

Vapahtajamme Jeesus Kristus, tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme. Maailman tuulet tuovat meihin pelkoa ja turvattomuutta, huolta ja ahdistusta. Sen tähden anomme, ettet hylkäisi meitä. Anna rauha sisimpäämme, anna rauha maailmaamme. Anna kiitollisuuden mielialan lisääntyä keskellämme. Anna meille armo kasvaa uskon, toivon ja rakkauden hedelmää Sinun ja lähimmäistemme iloksi. Anna sanoman korotetusta Herrasta saavuttaa koko maailman. Johdata meidät kaikki luoksesi Taivaan kotiin. Aamen.

 

Markku Antola piti lähtösaarnan helatorstaina ja siirtyy eläkkeelle 11.8.2022. Vuosilomalla hän on 30.5.-30.7.22. Sijaisena toimii tuleva kirkkoherra Timo Waris.

muokattu 26.5.22 klo 10:56, lisätty esirukous

27.5.2022 09.25