Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit: Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

#minun kirkkoni

#minun kirkkoni

Sääksmäen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  1. joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9 – 11 ja 12 - 14 sekä 17.9.2018 kello 11 -16.00.

Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on:  
Valkeakoskenkatu 27, 37600 VALKEAKOSKI.

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

 

Valkeakoski 8.8.2018

 

Sääksmäen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Aulis Saarinen

 

 

Kuulutus on ollut nähtävänä Sääksmäen seurakunnan ilmoitustaululla 8.8.-17.9.2018.

Kuulutus on julkaistu 8.8.2018 sanomalehdessä Valkeakosken Sanomat.              

 

Puheenjohtaja  

 

17.8.2018 09.12