Uutislistaukseen

Diakoniatyöntekijöiden läsnäolo somessa on madaltanut kynnystä hakea apua

Barometrin otsikko kuvastaa diakoniatyön tämän hetken näkyvintä ominaispiirrettä. Köyhyys, työttömyys, päihteet ja yksinäisyys ovat keskeisimpiä diakoniatyöntekijöiden kohtaamia sosiaalisia ongelmia joka puolella Suomea.

Diakoniatyöntekijät käyttävät työssään ahkerasti sosiaalisen median kanavia, erityisesti Facebookia. He kokevat, että digidiakonia madaltaa kynnystä hakea apua ja lisää näin tavoitettavuutta. Sähköiset työvälineet ovat nopeuttaneet kommunikointia ja helpottaneet työntekoa. Toisaalta sosiaalisen median aktiivisuus on entisestään hämärtänyt työajattomien työntekijöiden työn ja vapaa-ajan eroa. Osa diakoniatyöntekijöistä kokee sen kuormittavana. Tulevaisuudessa työntekijän tulee diakoniatyön asiantuntijuuden lisäksi omaksua monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Sosiaalisissa ongelmissa on paljon samaa halki Suomen

Puolet diakoniatyöntekijöistä kohtaavat viikoittain henkilöitä, jotka tinkivät varattomuuden vuoksi terveydenhuollostaan. Kolmannes diakoniatyöntekijöistä kohtaa viikoittain yksinäisiä nuoria aikuisia, joiden yksinäisyyteen liittyy ongelmia päihteiden käytössä, ammattikoulutuksen puute, työttömyys sekä mielialan ongelmat. Ylisukupolvinen huono-osaisuus näkyy diakoniatyön arjessa vahvasti.

Pienempien paikkakuntien diakoniatyöntekijät nostavat nuorten aikuisten työttömyyden ja yksinäisyyden erityiseksi huomion kohteeksi. Tämän ohella merkittävimpänä huolen aiheena on sosiaali- ja terveyspalvelujen heikentyminen pitenevien välimatkojen ja sosiaali- ja terveysalan resurssivajeen vuoksi.

Diakoniabarometri ja sen tutkimusraportti Sakasti-verkkopalvelussa

Barometrin teemoiksi valittiin diakonian viestintä ja vaikuttaminen, diakoniatyön arki, diakoniatyön haasteet muuttuvassa Suomessa, työtä tukevat rakenteet sekä diakoniatyöntekijän ja työyhteisön kristillinen orientaatio.

Diakoniabarometri julkaistaan Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa. Barometriraportti sekä sen englanninkielinen tiivistelmä ovat vapaasti ladattavissa Sakasti-verkkopalvelusta. Barometriraportissa tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset julkaistaan myös ruotsiksi.

Diakoniabarometrejä on julkaistu vuodesta 1999 alkaen. Nyt ilmestyvä tutkimus on järjestyksessä kymmenes. Uuteen diakoniabarometritutkimukseen juurevuutta aikaisempiin verrattuna tuo se, että tutkijat ovat kokeneita diakoniatyön ammattilaisia, jotka tuntevat työalueensa käytännöt sisältä päin. Tulkinnat nousevat diakoniatyön käytännön asiantuntemuksesta.

______________________

Lisätietoja: asiantuntija Titi Gävert, p. 050 326 4789, titi.gavert@evl.fi

DiakoniabarometriLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Diakoniabarometri 2018 on järjestyksessään kymmenes. Toteuttajatahoina olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK.

Barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki, Vantaan Tikkurilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Lehmusmies, Asikkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi ja Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Veera Wallenius.

19.9.2018 10.45