Uutislistaukseen

Seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka

Sääksmäki on n. 15 500 jäsenen seurakunta Pirkanmaalla, Valkeakosken kaupungissa, Tampereen hiippakunnassa. Olemme työyhteisö, jossa työn tekemisessä näkyy ilo, työotteessa heittäytyminen ja työn arvoissa yhtenä näkökulmana on osallisuus. Jos olet varhaiskasvatuksen osaaja tai aidosti innostunut oppimaan sitä, saatat olla etsimämme henkilö lasten papiksi. Eduksi katsomme huumorintajun ja lapsenmielisyyden, hyvät tiimityötaidot, sekä näkyä luoda uutta ja kehittyä.

Sääksmäen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka, joka täytetään 1.12.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.

Seurakuntapastorin pääasialliset tehtävät:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Sielunhoitotyö
- Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön
teologisena asiantuntijana toimiminen sekä pyhäkoulutyöstä vastaaminen (40 % työajasta)
- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Ilmoittautumiset 7.10.2018 klo 16 mennessä KirkkoHR:n verkkolomakkeella. Liitetiedostoksi verkkolomakkeelle liitetään omasta tuomiokapitulista kirkon nimikirjanote.

Lisätiedot: kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

HAKEMUS KirkkoHR:ssa

21.9.2018 12.22