Uutislistaukseen

Valkeakosken kirkon purkamista koskeva valitus hylättiin

23.10.2018 15.02

Kirkkohallitus hylkäsi Valkeakosken kirkon purkamista koskevan valituksen ja vahvisti Sääksmäen kirkkovaltuuston päätöksen kirkon purkamisesta ja sen tontin asettamisesta myyntiin.

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto teki 15.3.2018 päätöksen Valkeakosken kirkon purkamisesta ja sen tontin asettamisesta myyntiin. Asiasta valitettiin kirkkohallitukseen. Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto on antanut lausuntonsa valituksen johdosta. Myös Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut asiasta lausunnon. Pirkanmaan maakuntamuseo on puolestaan antanut lausuntonsa Valkeakosken kirkon kulttuurihistoriallisesta arvosta.

Kirkkohallitukselle on luovutettu 3.9.2018 vetoomus Valkeakosken kirkon säilyttämiseksi. Vetoomuksen on allekirjoittanut tähän mennessä noin 1300 henkilöä. Vetoomuksessa esitetään, ettei Kirkkohallitus vahvistaisi purkupäätöstä.

Kirkkohallituksen mukaan asiakirjoista ja lausunnoista saadun tiedon perusteella hankkeen valmistelussa on katsottava menetellyn asianmukaisella tavalla. Kookkaan betonista rakennetun rakennuksen kunnostamisen ja ylläpidon vaihtoehtoja on selvitetty vuosien ajan. Niin laadittu korjauksen hankesuunnitelma kuin eri osaselvitykset osoittavat kustannusarvioineen, että investointitarve on miljoonaluokkaa. Investointien lisäksi tarvitaan jatkossa yhä rahaa vuotuisiin ylläpitokustannuksiin, vaikka rakennuksella on vain vähän käyttötarvetta.

Valkeakosken kirkkoa ei ole suojeltu kirkkolailla, eikä asemakaavalla, mutta alue on arvokas. Kirkkohallituksen mielestä kirkkojen suojelun tulisi tapahtua kirkkolain mukaisella menettelyllä, silloin kun se on perusteltua. Kirkkolain 14 luvun 7 §:n mukaan seurakuntaa ei voida velvoittaa sellaisiin suojelutoimiin, joista aiheutuu sille kohtuuttomat kustannukset rakennuksen hoidossa ja kunnostamisessa.

Valkeakosken kirkko valmistui vuonna 1969 (arkkitehti Veikko Larkas). Kirkon purkamisen jälkeen seurakunnalle jää kolme kirkkoa, joihin kaikkiin liittyy myös hautausmaa.

Lisätiedot: Yliarkkitehti Antti Pihkala, sähköposti: antti.pihkala@evl.fi, p. 050 529 8431

 

Tiedote on osa täysistunnon tiedotteesta.