Uutislistaukseen

Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019

Uusi etu- ja sukunimilaki tulee voimaan 1.1.2019, se korvaa nykyisen nimilain. Seurakuntien kannalta keskeistä on, että uudessa laissa selkiytetään seurakuntien ja maistraattien vastuunjakoa. Muutokset vaikuttavat sekä kasteisiin että avioliittoon vihkimisiin.

Uusi laki tuo mahdollisuuden antaa lapselle neljä etunimeä nykyisen enimmäismäärän, kolmen sijaan. Sukunimivaihtoehtoja on jatkossa selvästi enemmän, ja vieraiden kulttuurien nimikäytännöt otetaan paremmin huomioon.

Myös menettelyihin tulee muutoksia: Uuden lain myötä vanhemmille tulee yksi kuukausi enemmän aikaa ilmoittaa lapsen nimi (jatkossa siis 3 kk). Vanhempien pitäisi ilmoittaa lapsen nimet seurakuntaan kuitenkin hyvissä ajoin ennen kastetta. Seurakuntien on tarkastettava nimen lainmukaisuus ja siirrettävä asia tarvittaessa maistraatille. 

Vihittävien pitää jatkossa valita sukunimensä jo avioliiton esteiden tutkintavaiheessa.

Siirtymäsäännökset

Perussääntönä on, että uuden etu- ja sukunimilain mukaiset nimivaihtoehdot ovat käytettävissä vasta sellaisissa tapauksissa, jotka tulevat seurakunnassa vireille 1.1.2019 tai sen jälkeen. Jos asia tulee vireille jo vuoden 2018 aikana, siihen sovelletaan vanhaa nimilakia.

Uuden etu- ja sukunimilain sisällöstä kerrotaan myös oikeusministeriön tiedotteessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkon viestintä 21.12.2018

21.12.2018 15.07