Uutislistaukseen

TIEDOTE TOIMINNASTA KORONAPANDEMIAN AIKANA

Sääksmäen seurakunta on tehnyt muutoksia seurakunnan toimintaan koronapandemian vuoksi. Muutosten syynä ovat Valtioneuvoston, Kirkkohallituksen ja piispainkokouksen antamat toimintaohjeet.  Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja kerromme muutoksista mahdollisimman pian.

Jumalanpalvelukset ja Kappelikirkon aukiolo

Jokaisena pyhäpäivänä pidetään ilman kirkkosalissa läsnä olevaa seurakuntaa yksi jumalanpalvelus Kappelikirkossa. Jumalanpalvelus striimataan nettiin ja se on nähtävillä seurakunnan Youtube-kanavalla. Osa jumalanpalveluksista on voitu nauhoittaa etukäteen.

Kirkolliset ilmoitukset luetaan jumalanpalveluksessa. Kappelikirkko on avoinna sunnuntaista maanantaihin klo 16-18 rukousta ja hiljentymistä varten. Paikalla on seurakunnan työntekijä. Missään seurakunnan tiloissa ei järjestetä julkisia tilaisuuksia.  (Kappelikirkon aukioloaikaa on muutettu 15.4. klo 11.30)

Toukokuun konfirmaatio

Piispat ovat ohjeistaneet, että toukokuun konfirmaatioita ei pidetä. Hiihtolomariparin konfirmaatio siirretään pidettäväksi lauantaina 6.6. klo 13 Sääksmäen kirkossa. Mikäli poikkeustilanne jatkuu, konfirmaatiota joudutaan siirtämään uudelleen.

Hautaan siunaamiset

Siunaustilaisuus tulee järjestää pääsääntöisesti viimeistään 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Siunaustilaisuudessa ovat läsnä vain lähiomaiset, kuitenkin lähtökohtaisesti yhteensä enintään 10 henkilöä, pappi ja kanttori mukaan lukien. Omaiset voivat halutessaan itse järjestää ja toteuttaa siunaustilaisuuden videolähetyksen, jolloin muut omaiset voivat seurata tilaisuutta etänä. Omaisia pyydetään odottamaan siunaustilaisuuksien alkua ulkona ja huomioimaan, että yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty.

Haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan. Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnanlaskuissa henkilömäärä on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Suositellaan, että muistotilaisuudet järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua. Jos pieni muistotilaisuus kuitenkin järjestetään, pyydettäessä pappi voi olla mukana.

Omaisten toivotaan asioivan kirkkoherranvirastossa ensisijaisesti puhelimitse ja/tai sähköpostilla, mutta toimistot pidetään myös toistaiseksi auki henkilökohtaisia käyntejä varten.

Toimituskeskustelut käydään ensisijaisesti puhelimitse ja/tai sähköpostilla, mutta etukäteen sovitusti myös tapaaminen omaisten kanssa voidaan järjestää.

Kastetilaisuudet

Kastetilaisuuksien osalta noudatetaan piispa Matti Revon 23.3.20 päivätyssä kirjeessä annettua ohjeistusta. Jo sovittuja kasteita ei peruuteta. Perheitä kutsutaan kastetoimitukseen kirkossa tai seurakuntasalissa, jossa on väljyyttä. Kasteväen on kuitenkin syytä olla pieni; vanhemmat, sisarukset sekä kummit. Toinen vaihtoehto on sopia perheen kanssa uusi kasteaika riittävän monen kuukauden päähän. Seurakunnan suunnasta voidaan olla aktiivisesti yhteydessä syntyvien lasten vanhempiin ja tarjotaan näitä vaihtoehtoja. Kotikasteiden toimittaminen ei ole suotavaa.

Tiedottaminen ja läsnäolo verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Seurakunnan kotisivuja saaksmaenseurakunta.fi ja eri Facebook-sivuja päivitetään jatkuvasti. Molempiin tulee myöhemmin toimintavinkkejä ja hartauksia eri-ikäisille. Muista myös eri seurakuntien ja kirkon verkkosivut sekä sosiaalisen median kanavat.

Diakoniatyö

Diakoniatyön henkinen, hengellinen ja taloudellinen tuki hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Kiireettömät kotikäynnit siirretään eteenpäin ja yhteydenotot hoidetaan puhelimitse. Kotikäyntejä tehdään vain saattohoitotapauksissa. Diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset voivat viedä ruokaa ja lääkkeitä pyydettäessä kotiovelle.

Ehtoollinen ja laitoshartaudet

Jumalanpalveluksissa ei voida jakaa ehtoollista, mutta pyydettäessä yksityinen ehtoollinen toimitetaan sairaalaehtoollisen jakotapaa noudattaen. Laitos - ja ryhmäkotien hartaudet on peruttu, mutta verkkosivuille tulee myöhemmin linkkejä erilaisiin hartauksiin, joita voi kodeissa ja laitoksissa katsoa ja kuunnella.

Kansainvälinen työ ja vapaaehtoistoiminta

Kansainvälinen työ, lähetystyö ja vapaaehtoistoiminta jää tauolle. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan vapaaehtoisten hoitamat ystävä- ja lähimmäistapaamiset keskeytetään.

Sääksmäen seurakunnan johtoryhmä 

tiedotetta on päivitetty 26.3. klo 12.40

25.3.2020 14.48