Uutislistaukseen

Valkeakosken kirkon purkupäätös pysyy voimassa

23.6.2020 17.02

 22.06.2020 klo 15:00                                                                                                          

Helsingin hallinto-oikeus:

Valkeakosken kirkon purkupäätös pysyy voimassa

Helsingin hallinto-oikeus on 16.6.2020 hylännyt Valkeakosken kirkon purkupäätöksestä tehdyn valituksen. Valitus koski Kirkkohallituksen täysistunnon 23.10.2018 tekemää päätöstä, jossa vahvistettiin Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös purkaa Valkeakosken kirkko.

Valittajat vaativat, että kirkkohallituksen päätös on kumottava ja hallinto-oikeuden on suoritettava kirkkokiinteistön katselmus.

Hallinto-oikeuden ratkaisussa hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä valittajien vaatimukset katselmuksesta ja suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Hallinto-oikeus toteaa, että vuonna 1969 valmistuneen Valkeakosken kirkon purkupäätöksen valmisteluissa on asiakirjoista ja lausunnoista saadun tiedon perusteella menetelty asianmukaisella tavalla.

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 15.3.2018, että Valkeakosken kirkko puretaan ja tontti asetetaan myyntiin.

Lisätietoja:

vs. kirkkoherra Arni Hukari, 040 744 1653

tiedottaja Marjaana Paso, 040 744 1657