Uutislistaukseen

Sääksmäen seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta

12.11.2020 10.29

Tiedote 12.11.2020           

 Sääksmäen seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta lukien. Tampereella sijaitsevassa aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen.

Vuonna 2019 toimintansa aloittaneeseen aluerekisteriin kuuluvat tällä hetkellä Tampereen seurakunnat sekä 15 muuta seurakuntaa. Vuoden 2021 alusta mukaan liittyy 8 seurakuntaa: Akaan, Kangasalan, Kihniön, Lempäälän, Nokian, Riihimäen, Sääksmäen ja Vesilahden seurakunnat. Aluekeskusrekisteriin vuonna 2021 kuuluvissa seurakunnissa on yhteensä noin 386 000 jäsentä.

Aluekeskusrekisterin palveluita tarvitaan mm. silloin, kun tilataan sukuselvitys vainajan perunkirjoitusta varten. Sukuselvityksen voi tilata Tampereelta puhelimitse tai sähköisesti. Yhteen sukuselvitykseen voidaan merkitä vainajan muutot kaikkien niiden seurakuntien osalta, jotka kuuluvat aluekeskusrekisteriin. Tämä säästää omaisten aikaa ja kustannuksia, kun sukuselvitystä ei tarvitse pyytää jokaisesta seurakunnasta erikseen. Viimeistään vuoden 2022 alusta lukien yhdelle sukuselvitykselle saadaan vainajan muuttohistoria koko Suomen alueelta.

Asiointi kirkonkirjojenpidon asioissa ei ole enää sidottu paikallisen kirkkoherranviraston aukioloaikoihin. Aluekeskusrekisterissä suositellaan sähköistä asiointia. Lisäksi aluekeskusrekisterin puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä 9–15. Seurakuntalaisten asioiminen kasvokkain on edelleen mahdollista tutussa kirkkoherranvirastossa, eli asioiden hoitaminen ei edellytä Tampereelle lähtemistä. Kirkollisten toimitusten ajankohdista ja hauta-asioista sovitaan paikallisesti aivan kuten ennenkin.

Aluerekisterin perustamisen taustalla on Kirkkohallituksen linjaus vuodelta 2015, minkä mukaan kirkonkirjojen pito on mielekästä toteuttaa alueellisissa keskusrekistereissä. Kirkkohallituksen linjauksen mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin viimeistään vuonna 2022.
 

Lisätietoja:

kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen, 040 804 8701, kari.salonen@evl.fi
tampereenseurakunnat.fi/aluekeskusrekisteri