Uutislistaukseen

Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla

22.9.2021 09.14

Sääksmäen seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra, seurakunnan hallinnollinen ja hengellinen johtaja alkuvuodesta 2022.   

Sääksmäen uusi kirkkoherra valitaan seurakunnan esityksen ja tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti välillisellä vaalilla, jonka suorittaa kirkkovaltuusto. Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston 25 jäsentä.

Kirkkojärjestyksen mukaisesti valtuusto ”valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jonka tuomikapituli on todennut kelpoiseksi virkaan.”

Virka tuli avoimeksi, kun nykyinen kirkkoherra Markku Antola ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.8.2022.

Valintaprosessi toteutetaan tuomiokapitulin ja seurakunnan yhteistyönä

Kirkkoherran välillinen vaali toteutetaan hiippakunnan tuomiokapitulin ja seurakunnan yhteistyönä. Tavoitteena on, että seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet tulisivat huomioiduksi valinnassa.

Sääksmäen seurakunnassa kirkkoherran viran erityisiksi tarpeiksi määriteltiin:

- sitoutumista kirkon strategiassa hyväksyttyihin arvoihin: kirkon yhteinen usko, avoimuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisyys

- kykyä toimia hengellisenä johtajana ja johtaa strategiatyötä muuttuvassa ympäristössä

- muutosjohtamisen hallintaa ja paineensietokykyä, eduksi katsotaan onnistuneiden muutosprosessien toteuttaminen

- näyttöä seurakuntahallinnon ja talouden osaamisesta, hyvistä sosiaalisista taidoista ja innostavasta nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta, joka antaa tilaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukselle

- kykyä verkostoituneeseen työtapaan ja hyviä kommunikointitaitoja niin sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa.

- valmiutta seurakuntien yhteistyön kehittämiseen ja kristittyjen yhteyden rakentamiseen paikkakunnalla

- hyviä viestintätaitoja ja kykyä hyödyntää useita viestintäkanavia

- innostusta kehittää seurakunnan elämää ja toimintaa jäsenyyttä vahvistavaan ja kaikkia seurakunnan jäseniä osallistavaan suuntaan

- valmiutta vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisten kesken

Kirkkoneuvosto nimesi vaalia valmistelemaan työryhmän

Seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 9.9.21 vaalia valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat Anja Peräkääly, Anneli Hell, Antti Selkee, Erkki Eteläniemi ja Marjaana Paso.

Tuomiokapitulin nimittämänä vaalin valmistelijana ja prosessin ohjaajana on lääninrovasti Seppo Jarva.

Tuomiokapitulin päättää hakijan kelpoisuuden

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämä kirkkoherran haku on käynnissä KirkkoHR-palvelussa 15.9.-15.10.21. Haku päättyy 15.10. klo 15.00.

Kapituli haastattelee hakijat loka-marraskuun vaihteessa ja antaa 17.11. kutakin hakijaa koskevan kelpoisuuslausuntonsa sekä oman kokoavan lausuntonsa hakijoista. Lausunnossa tuomiokapituli asettaa hakijat kolmeen luokkaan. Luokitus ei kuitenkaan sido seurakuntaa eikä kirkkovaltuutettuja päätöksessään

Lisätietoa kirkkoherranvaalista

tiedottaja Marjaana Paso, 040 7441657