Uutislistaukseen

Kirkkoherranvaali 2022 - Neljä hakijaa kirkkoherranvirkaan

15.10.2021 15.31

Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt:

Arni Hukari, Sääksmäen seurakunnan vt. kappalainen,

Mika Juppala, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntapastori,

Tero Kuparinen, Akaan seurakunnan kappalainen ja Timo Waris, Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherra.

Sääksmäen uusi kirkkoherra valitaan seurakunnan esityksen ja tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti välillisellä vaalilla, jonka suorittaa kirkkovaltuusto. Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston 25 jäsentä.

Kirkkojärjestyksen mukaisesti valtuusto ”valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jonka tuomikapituli on todennut kelpoiseksi virkaan.”

Virka tuli avoimeksi, kun nykyinen kirkkoherra Markku Antola ilmoitti jäävänsä vanhuuseläkkeelle.

 

15.10.2021 Sääksmäen seurakunta, viestintä