Keskustelu ja sielunhoito

Luottamukselliset keskustelut ja sielunhoito ovat keskeinen osa seurakunnallista elämää. Keskustelukumppani tai sielunhoitaja voi olla pappi, muu seurakunnan työntekijä tai joku toinen seurakuntalainen.

Sielunhoidollisissa keskusteluissa käsitellään juuri niitä asioita, joita sielunhoitoon hakeutuva haluaa käsitellä: kysymykset tai ongelmat voivat olla miltä elämänalueelta tahansa. Keskusteluissa tärkeää on luottamuksellisuus. Kirkkolaki sitoo papin ja muut työntekijät ehdottomaan vaitioloon.

Keskustelu on väylä puhua joko toiselle ihmiselle, lähimmäiselle tai Jumalalle, jolloin sitä voidaan kutsua myös ripiksi. Ripissä voi saada anteeksiannon ja päästä syyllisyydestä.

Sururyhmät

Sääksmäen seurakunnassa järjestetään suljettu ja luottamuksellinen sururyhmä noin kaksi kertaa vuodessa. Ryhmä kokoontuu 5-6 kertaa puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmään tulee kirjallinen kutsu omaisensa menettäneelle. Sururyhmistä vastaa pastori Pirkko Pyyhtiä, p. 040 744 1692, pirkko.pyyhtia@evl.fi

Saattohoito

Seurakunnalla on vapaaehtoisia saattohoitajia, joita voi tarvittaessa pyytää avuksi. Tiedustelut Pirkko Pyyhtiältä.