Surun ja kriisin kohdatessa

Sairaudet ja suru varjostavat välillä elämää. Kuoleman, surun ja kriisin kohdatessa voit ottaa yhteyttä pappiin tai diakoniatyöntekijään ja varata keskusteluajan. Seurakunnan työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Voit tulla keskustelemaan riippumatta uskonnollisesta vakaumuksestasi. Keskustelu on maksutonta.

Seurakunnassa järjestetään säännöllisesti sururyhmiä läheisensä menettäneille. 

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi