Tietosuojaseloste diakoniatyön avustusrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Ulla-Mari Hutko, [email protected], 040 7441637

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mika Akkanen, [email protected]

Rekisterin nimi

Diakoniatyön avustusrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Diakonia-asiakkaiden avustuspäätökset arkistosäännön mukaisesti ja lista jouluavustuksia saavista asiakkaista. Oikeutettu etu.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Diakoniatyön asiakkaiden avustuspäätökset, jotka sisältävä asiakkaan nimen, syntymäajan, avustussumman ja päätöksen perustelut. Lista jouluavustuksia saavista asiakkaista.

Tietolähteet

Koottu asiakkaan antamista tiedoista ja tiimin päätöksestä.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus Sääksmäen seurakunnan diakoniatyöntekijöillä.

Henkilötietojen säilytysaika

Avustuspäätöksiä ja listaa jouluavustuksista säilytetään diakoniatoimistossa arkistosäännön mukaan 2-10 vuotta. Alle 100 euron avustuspäätösten rekisteri on Katrina Diakonia- ohjelmassa, isompien avustusten paperisena. Avustuspäätöksiä säilytetään taloustoimistossa tiliotteen liitteenä viisi vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

p. 029 56 66700, [email protected]

 

20.1.2020/mp

1.6.2022/mp

11.1.2023/mp