Tietosuojaseloste diakoniatyön leirien ja retkien osallistujarekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

Yhteyshenkilö

Ulla-Mari Hutko, [email protected], 040 7441637

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mika Akkanen, [email protected]

Rekisterin nimi

Diakoniatyön leirien ja retkien osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito diakoniatyön leirien ja retkien osallistujiin. Terveystietojen käyttö hätätilanteissa. Oikeutettu etu.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Osallistujien nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot. Leirille ilmoittautuneiden osalta myös henkilötietolomake, jossa tiedot lääkityksestä ja lähiomaisen yhteystiedot.

Tietolähteet

Koottu leireille ja retkille ilmoittautuneiden antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot diakoniatyöntekijöiden ja muun retken/leirin henkilökunnan käytössä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään yksi vuosi. Leirin/retken osallistujalistaa säilytetään viisi vuotta leirin/retken turvallisuusasiakirjan liitteenä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

p. 029 56 66700, [email protected]

www.tietosuoja.fi

 

20.1.2020/mp

27.5.2020/mp

11.1.2023/mp