Tietosuojaseloste rippikoulut

Rekisterinpitäjä Sääksmäen seurakunta, rippikoulut

Yhteyshenkilö Ari Rantavaara, +358 50 5476094, ari.rantavaara@evl.fi

Tietosuojayhteyshenkilö Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi Sääksmäen seurakunnan rippikoululaiset 2024

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Rekisteri rippikoulun suorittavista, tietojen avulla tarjotaan osaavaa ja tarkoituksen mukaista opetusta sekä palvelua. Tietojen avulla pidetään yhteyttä rippikoululaiseen ja hänen huoltajiinsa rippikouluajan ja sen jälkeen. Oikeutettu etu.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö Henkilöiden nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite ja henkilötunnustiedot. Huoltajien nimi, sekä yhteystiedot. Tietoja henkilöiden terveydentilaan ja uskonnolliseen vakaumukseen sekä ruokavalioon liittyen, sekä tieto henkilön rippikoulun ja konfirmaation ajankohdasta sekä paikasta.

Tietolähteet Rippikoululaisten huoltajat.

Tietojen luovutukset Tietoja käsittelee rippikoulutyöstä vastaava viranhaltija, kunkin leirin työntekijät sekä virastohenkilökunta. Kirjuri-järjestelmään pääsy seurakuntatoimiston virkailijoilla. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolle.

Henkilötietojen säilytysaika Rippikoululaisten henkilötiedot ja nimilistat hävitetään viimeistään saman vuoden päätyttyä, kun rippikoulu on käyty. Rippikoulun päiväkirjat sisältävät rippikoulujen osallistujaluettelon sekä valokuvan rippikouluryhmästä. Rippikoulun jälkeen päiväkirjaa säilytetään rippikoulun päättymisvuoden loppuun asti lukitussa huoneessa, johon on pääsy vain seurakunnan työntekijöillä. Tämän jälkeen päiväkirjat arkistoidaan seurakunnan arkistoon. Lisäksi tehdään rippikoulun käyneiden ja konfirmoitujen luettelo, jonka perusteella seurakuntatoimisto tekee kirjaukset väestötietojärjestelmään. Leirille osallistuneista lähtee taloustoimistoon laskutusluettelo, joka hävitetään laskujen muodostamisen jälkeen. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä