Haudan hallinta-aika

Hautaustoimilaki (6.6.2003/457) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja. Tavoitteena hautaoikeuksien ja hautojen hoidon seuraamisessa on siisti ja hyvin hoidettu hautausmaa. Hautojen määräaikoja seuraamalla huolehditaan myös hautapaikan lunastaneiden tasapuolisesta kohtelusta hautapaikkamaksujen suhteen.

Aikaisemmin haudan on voinut lunastaa 20 - 50 vuodeksi tai jopa ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset pitävät hautaa kunnossa. Määräajaksi lunastetuilla haudoilla hallinta-ajan jatkaminen tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Määräajaksi lunastetun haudan hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika on kulunut umpeen. Haudan hallinta-ajan voimassaolon voi tarkistaa omaiselle hautauksen jälkeen lähetetystä hautakirjasta tai tiedustella sitä seurakuntatoimistosta. Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, haudasta voi halutessaan myös luopua. Seurakunta voi tiedottaa päättyneestä hallinta-ajasta haudalle asennetulla tiedotteella, tai kirjeitse haltijalle jos osoitetiedot ovat seurakunnan hautakirjanpidossa ajantasaiset.

Uusi hauta lunastetaan 25 vuodeksi. Hallinta-ajan laskenta alkaa hautaamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Hautauksen yhteydessä olemassa olevan vanhan haudan hallinta-aikaa jatketaan siten, että koko haudan hallinta-aikaa on jäljellä 25 vuotta viimeisimmästä hautauksesta.

Muulloin kuin hautauksen yhteydessä hallinta-aikaa voidaan pidentää 10 tai 25 vuotta, esim. kun hallinta-aika on päättymässä tai päättynyt. Hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hallinta-ajan jatkamiseen ei tarvita erityistä hakemusta. Riittää, kun ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon ja tilaa jatkomaksun.

Seurakunnalle palautuu myös hautoja, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, joko vainajan henkilöhistorian, muistomerkin erityispiirteiden tai ympäristöarvon kautta. Maakuntamuseon toimesta inventoidut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat, jotka palautuvat seurakunnalle, säilytetään muistomerkkeineen ja niiden kunnossapidosta voidaan huolehtia seurakunnan toimesta.

Augustin ja Marian haudat Sääksmäen hautausmaalla.
Augustin ja Marian haudat Sääksmäen hautausmaalla.