Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Sääksmäen seurakunta, Valtakatu 23-25, 37600 Valkeakoski

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Ari Rantavaara, +358 50 547 6094, ari.rantavaara@evl.fi

Tietosuojayhteyshenkilö Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi Sääksmäen seurakunnan  sähköinen asiointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Sähköinen asiointi –palvelu on asiointipalvelu, jonka kautta henkilö voi tehdä tilauksia tai ajanvarauksen.Oikeutettu etu.

Rekisterin sisältö henkilötunnus, sukunimi, etunimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja seurakunta
Säännönmukaiset tietolähteet Käyttäjän tiedot saadaan Kirjuri-järjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja palautelomakkeen käyttäjistä käyttäjältä.Tietojen säännömukaiset luovutukset Käyttäjän tiedot välittyvät sähköisesti viraston työntekijöille. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.

TIetojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ATK:lla käsiteltävät tiedot: Palvelussa olevat tiedot on suojattu ja niitä säilytetään Suomessa. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva kirjallinen pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee sisältää vähintään henkilön nimi, yhteystiedot sekä varaamisen ajankohta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisterissä olevalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus tulee esittää rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee sisältää vähintään henkilön nimi ja yhteystiedot sekä mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä