Medialle

Kirkon kuvapankissa on kuvia median käyttöön. Voit ohittaa sivustolle kirjautumisen hyväksyttyäsi kuvapankin käyttöehdot. Jokaisen kuvan kohdalla on kerrottu sen käyttöoikeudet.

Kuvia Sääksmäen seurakunnan toiminnasta ja seurakunnan tiloista ja kirkoista voi pyytää tiedottaja Marjaana Pasolta, 040 744 1657.

Viestintä

Kirkko viestii julistaessaan, opettaessaan ja jakaessaan sakramentteja. Seurakunnan viestinnässä keskeistä on tapahtumatiedottaminen ja tiedottaminen hallinnollisista asioista.  Seurakunnan viikoittaisista tapahtumista ilmoitetaan Valkeakosken Sanomissa mm. näillä seurakunnan kotisivuilla sekä seurakunnan infotauluissa sekä somekanavilla Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Seurakunnan viestintä vastaa seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä palvelee kaikki valkeakoskelaisia ja eri tiedotusvälineitä välittäen tietoa seurakunnan tapahtumista, toiminnasta, suunnitelmista ja hallinnosta.

Ota yhteyttä: Tiedottaja Marjaana Paso, 040 744 1657, marjaana.paso@evl.fi