Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Sääksmäen seurakunnassa siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Markku Antola ja varapuheenjohtaja Seppo Sinisalo (Evankeliumi elämään).

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

  • johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa
  • valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset
  • päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
  • valvoo seurakunnan etua

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Aalto Jorma, Eteläniemi Erkki, Heikkinen Marja, Kauhanen Kari, Mäkelä Satu,  Henttonen-Hakala Maarit ja Veuro Sari.

Varajäsenet

Kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017 – 2018 Sari Pulla-Savolainen (Veuro), Toivo Lehtonen (Eteläniemi), Päivi Patojoki (Heikkinen), Päivi Muhonen (Henttonen-Hakala), Juhani Fredrikson (Kauhanen), Salme Niska (Mäkelä) ja Pekka Tynskä (Aalto). Varapuheenjohtaja Seppo Sinisalon varajäsen on Ulla Karppila.

Kokouspaikkana on seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, tai kokouskutsussa määritetty muu paikka.

 

Syksyn 2018 kokousaikataulu

Torstaina               13.9.          klo 17.00               kirkkoneuvosto

Keskiviikkona        3.10.          klo 9.00 - 16.00    kirkkoneuvosto

Torstaina             25.10.          klo 17.00               kirkkoneuvosto

Torstaina             15.11.          klo 18.00               kirkkovaltuusto

Torstaina             22.11.          klo 17.00               kirkkoneuvosto

Torstaina             13.12.         klo 17.00                kirkkoneuvosto