Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta

Lukuvuoden 2021-2022, aamu- ja iltapäivähoidon hakuaika on alkanut. Mukaan haetaan 31.3. mennessä täyttämällä sähköinen hakemus. Hakulomakkeen voit täyttää sähköisesti tästä.

Lisätietoja ja hakuohje

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei toteuteta kaikilla kouluilla. Sitä tarjotaan ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille arkipäivisin yleensä klo 7-17 välisenä aikana.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa turvallisen kasvuympäristön lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Painotamme laadukasta vapaa-ajan toimintaa ammattitaitoisen henkilöstön ohjauksessa.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunta päättää toiminnan laajuudesta ja siitä, että toiminta on järjestetty perusopetuslain mukaisesti. Valkeakoskella  koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koordinoi perusopetus ja se järjestetään yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa.

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan kasvatus- ja opetuskeskuksen lomakkeella maaliskuun loppuun mennessä ja sen jälkeen tarpeen mukaan.

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Sen tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia ja tarjota oppilaille mahdollisuus läksynlukuun, ulkoiluun, harrastuksiin ja lepoon.

Toiminnan järjestäjä

Valkeakosken kaupungin opetuspalvelut järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä itse että avustamalla Sääksmäen seurakuntaa. Toiminnasta vastaa opetuspäällikkö.

Haku iltapäivätoimintaan

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan koulutus- ja hyvinvointikeskuksen lomakkeella 31.3. mennessä ja sen jälkeen tarpeen mukaan.

Aamupäivätoiminta

Aamupäivätoimintaa järjestetään Tietolan ryhmässä yksittäisille oppilaille perustelluista syistä.

Valintaperusteet

Ensimmäisellä valintasijalla ovat ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joiden huoltajat ovat kokopäivätyössä tai kokopäiväopiskelussa. Toisella valintasijalla ovat muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat sekä toisen vuosiluokan oppilaat. Mikäli perusteet ovat tasaväkisiä, paikat arvotaan.

Valinta ja päätös

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan otettavasta oppilaasta tekee päätöksen oppilaan oman koulun rehtori koulun oppilashuoltoryhmän esityksestä. Rehtori tekee valinnan myös oppilaan sijoittumisesta ryhmiin.

Järjestämispaikat

Opetuspalvelut järjestää toimintaa Sassin, Rauhalan ja Tietolan kouluilla. Sääksmäen seurakunta järjestää toimintaa Roukossa, Eerolassa, Sorrilassa ja Kärjenniemessä.

Toiminta-ajat

Toimintaa järjestetään perusopetuksen vuosittaisena työaikana ja arkityöpäivinä. Koulujen lauantaityöpäivinä toimintaa ei järjestetä.

Kuukausimaksut

Maksut ovat:120 € enintään 4 tuntia, 140 € enintään 5 tuntia ja yli 5 tuntia 160 €. Seurakunta järjestää vain neljän tunnin toimintaa. Koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomilla ei ole vaikutusta maksun suuruuteen.

Sopimuspäivät

Mikäli sovitaan, että toimintapäiviä on kuukaudessa enintään kymmenen, peritään maksusta kuitenkin vain puolet. Perhe sitoutuu syksyllä ilmoittamiinsa toimintapäiviin (kaikki toimintapäivät / 10 toimintapäivää) koko lukukaudeksi. Päivien lukumäärää voi perustellusta syystä vaihtaa kerran lukukaudessa. Muutosta haetaan kirjallisesti ja se tulee voimaan ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Muutokset

Mikäli oppilaan aamu- ja iltapäivätoimintaan halutaan muutoksia tai lopettaa se kokonaan, tulee huoltajan ilmoittaa muutoksista seurakunnan työalajohtajalle muutosta edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä. Kesken kuukautta alkavasta tai loppuvasta toiminnasta maksu peritään kuukauden kyseisen ajan arkipäivien mukaan.

Maksuvapautukset

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta ja -alennusta anotaan kasvatus- ja opetustoimistosta vapaamuotoisella hakemuksella.

Oppilashuolto

Toimintaa osallistuvalle oppilaalle tarjotaan kuukausimaksuun sisältyvä välipala. Toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Mikäli oppilaalla on lainmukainen oikeus maksuttomaan koulumatkakuljetukseen säilyy se myös iltapäivätoiminnan osalta.

Lisätietoja

Palveluohjaaja Milla Jokio, kasvatus- ja opetustoimisto 040 335 6207, milla.jokio@valkeakoski.fi

Kasvatuksen työalajohtaja Ulla-Mari Hutko, Sääksmäen seurakunta, 040 744 1637, ulla-mari.hutko@evl.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätietoja iltapäivätoiminnan sisällöstä antaa hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi, marika.hoviniemi@valkeakoski.fi, 040 335 7002.

Hakemiseen, päätöksentekoon ja maksuihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä palveluohjaaja Milla Jokio p. 040 335 6207.