Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan Wilman sähköisellä lomakkeella 31.3. mennessä ja sen jälkeen tarpeen mukaan. Hakemiseen ja maksuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys palveluohjaaja Milla Jokioon.

Lisätietoja

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Sitä tarjotaan ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille arkipäivisin yleensä klo 7-17 välisenä aikana. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunta päättää toiminnan laajuudesta ja siitä, että toiminta on järjestetty perusopetuslain mukaisesti. Valkeakoskella  koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koordinoi perusopetus ja se järjestetään yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa.

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Sen tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia ja tarjota oppilaille mahdollisuus läksynlukuun, ulkoiluun, harrastuksiin ja lepoon.

Toimintaan osallistuvalle oppilaalle tarjotaan kuukausimaksuun sisältyvä välipala. Toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta.

Järjestämispaikat

Opetuspalvelut järjestää toimintaa Sassin, Rauhalan, Sorrilan ja Tietolan kouluilla. Sääksmäen seurakunta järjestää toimintaa Roukossa ja Kärjenniemessä. Aamupäivätoimintaa järjestetään Tietolan ryhmässä yksittäisille oppilaille perustelluista syistä.

Kuukausimaksut

Kuukausimaksut ovat:

  • 120 € enintään 4 tuntia
  • 140 € enintään 5 tuntia
  • 160 € yli 5 tuntia.

Seurakunta järjestää vain neljän tunnin toimintaa. Koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomilla ei ole vaikutusta maksun suuruuteen.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta ja -alennusta anotaan kasvatus- ja opetustoimistosta vapaamuotoisella hakemuksella.

Perhe sitoutuu hakemuksessa ilmoittamiinsa toimintapäiviin (kaikki toimintapäivät / 10 toimintapäivää) koko lukukaudeksi. Jos toimintapäiviä on kuukaudessa enintään 10, peritään maksusta vain puolet. Päivien lukumäärää voi perustellusta syystä vaihtaa kerran lukukaudessa. Muutosta haetaan kirjallisesti ja se tulee voimaan ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Muutokset

Mikäli oppilaan aamu- ja iltapäivätoimintaan halutaan muutoksia tai lopettaa se kokonaan, tulee huoltajan ilmoittaa muutoksista toiminnan järjestäjälle (seurakunnan toiminnan osalta seurakunnan kasvatuksen ja diakonian toimialajohtajalle) muutosta edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä. Kesken kuukautta alkavasta tai loppuvasta toiminnasta maksu peritään kuukauden kyseisen ajan arkipäivien mukaan.

Hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan Wilman sähköisellä lomakkeella 31.3. mennessä ja sen jälkeen tarpeen mukaan. Hakemiseen ja maksuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys palveluohjaaja Milla Jokioon.

Lisätietoja

Palveluohjaaja Milla Jokio, kasvatus- ja opetustoimisto 040 335 6207, milla.jokio@valkeakoski.fi

Kasvatuksen työalajohtaja Ulla-Mari Hutko, Sääksmäen seurakunta, 040 744 1637, ulla-mari.hutko@evl.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätietoja iltapäivätoiminnan sisällöstä antaa suunnittelija Annika Nurminen, 040 335 6402, annika.nurminen@valkeakoski.fi 

Hakemiseen, päätöksentekoon ja maksuihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä palveluohjaaja Milla Jokio p. 040 335 6207.