Tietosuojaseloste hautausmaiden kesähoidoista

Rekisterinpitäjä Sääksmäen seurakunta

Yhteyshenkilö Elsi Pirinen, elsi.pirinen@evl.fi

Tietosuojayhteyshenkilö Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi Kesähoidot 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Haudanhoitopalvelun tarjoaminen asiakkaille ja laskuttaminen. Oikeusperuste sopimuksen täytäntöönpano. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö Haudanhoidon ostaneet henkilöt. Nimi, laskutustiedot, hautaluettelo, jossa viimeksihaudatun nimi.

Tietolähteet Asiakkailta.

Tietojen luovutukset Tietoja käsittelevät toimistosihteeri, seurakuntapuutarhuri ja hautausmaiden kausityönjohtaja.

Henkilötietojen säilytysaika Säilytetään laskutuskauden ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä