Tietosuojaseloste hautausmaiden kesähoidoista

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Elsi Pirinen, seurakuntapuutarhuri

Valkeakoskenkatu 27

37600 Valkeakoski

0400 933 014

elsi.pirinen@evl.fi

 

Tietosuojayhteyshenkilö

Mika Akkanen

tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Kesähoidot 2020

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Haudanhoitopalvelun tarjoaminen asiakkaille ja laskuttaminen. Oikeusperuste sopimuksen täytäntöönpano. 

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Haudanhoidon ostaneet henkilöt. Nimi, laskutustiedot, hautaluettelo, jossa viimeksihaudatun nimi.

 

Tietolähteet

Asiakkailta.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja käsittelevät toimistosihteeri, seurakuntapuutarhuri ja hautausmaiden kausityönjohtaja.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytetään laskutuskauden ajan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

 

20.1.2020/mp