Muistomerkin poistaminen haudalta pysyvästi

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §). Menettely edellyttää seurakunnilta hautaoikeuksien määräaikojen seuraamista sekä tietoja hautaoikeuden haltijoista ja heidän yhteystiedoistaan.

Seurakunta ilmoittaa hautaoikeuden haltijalle hautaoikeutta koskevan määräajan päättymisestä kirjeitse, mikäli seurakunnalla on ajan tasalla olevat yhteystiedot. Muussa tapauksessa hautaoikeuden päättymisestä laitetaan tiedote haudalle. Ellei määräaikaa ole jatkettu eikä hautamuistomerkkiä poistettu, muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus muistomerkin poistamiseen (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Haudan hautaoikeuden voimassaoloa voi tiedustella seurakunnan hautausasioiden toimistosta.