Tietosuojaseloste diakoniatyön asiakasrekisteristä Katrina-ohjelmassa

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Ulla-Mari Hutko, [email protected], 040 7441637

Tietosuojayhteyshenkilö

Mika Akkanen, [email protected]

Rekisterin nimi

Diakonia-asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Diakonia-asiakkaiden henkilötiedot ja asiakastapaamisten kirjaukset avustustoimintaa ja muuta auttamista varten. Oikeutettu etu.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Diakonian asiakkaat. Henkilötiedot, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite, ammatti, perherakenne, toimeentulo. Asiakaskohtainen kirjaus jokaisesta kontaktista ja sen syystä. 

Tietolähteet

Koottu asiakkaan antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus Sääksmäen seurakunnan diakoniatyöntekijöillä. Rekisteri on Katrina Diakonia -ohjelmassa.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuuden ajan. Asiakastietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä asiakaskontaktista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, [email protected]

www.tietosuoja.fi

20.1.20/mp

27.5.20/mp

9.2.22/mp

2.6.22/mp