Tienviitat 2022

Arvot, visio, missio sekä seurakunnan henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat.

ARVOJEN SANOITUKSET

 • USKO
  Uskomme armolliseen, kolmiyhteiseen Jumalaan ja puhumme rohkeasti Jumalasta ja kristittynä elämisestä ekumenian hengessä.

 • TOIVO
  Teemme työtä Jeesuksen nimessä oikeudenmukaisuuden puolesta rakentaaksemme yhteistä seurakuntaa, jossa pidämme kaikkia tasavertaisina.

 • RAKKAUS
  Pyydämme Pyhältä Hengeltä voimaa ja rohkeutta huolehtia toinen toisistamme ja luomakunnasta, sekä uskomme ja elämme niin kuin opetamme.

 • VILJELE JA VARJELE
  Muistuttaa tehtävämme ekologisesta vastuusta ja ulottuvuudesta.

  MISSIO

  Omanlaisena, ainutlaatuisena – evankeliumia eläen ja kertoen.

  VISIO

  Kuljemme yhdessä armosta osallisina.

  HENKILÖSTÖSTRATEGIA

  Sääksmäen seurakunta ylläpitää sen osaamisen ja henkilöstön, jolla strategian kokonaislinjaus sekä lakisääteiset tehtävät ja ydintoiminnot toteutuvat taloudellisesti, tuottavasti ja joustavasti. Henkilöstöä vähennetään hallitusti ja tehtäviä jaetaan laaja-alaisesti uudelleen.  Etsiydymme yhteistyöhön muiden seurakuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntalaisille siirretään vastuuta toiminnasta ja palkattu henkilöstö tekee yhteistä työtä yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa yli työalarajojen.

  KIINTEISTÖSTRATEGIA

  Sääksmäen seurakunnan kiinteistöistä luovuttamattomia ovat hautausmaiden yhteydessä olevat kirkot. Kiinteistöistä luovutaan siten, että seurakunnan ydintoiminnot turvataan. Toiminnan kannalta tarpeelliset tilat vuokrataan. Pappilanniemen kurssikeskus säilytetään ja sen toimintaa kehitetään,

   

   

  Strateginen painopiste

   

  Sääksmäen seurakunta ottaa toiminnassaan huomioon Jäsen360 -analyysin esittelemät väestösegmentit ja niiden erilaisuudet painottaen irrallisten tavoittamista ja kohtaamista. Tämä edellyttää henkilöstö- ja talousresurssien kohdentamista ja sekä viestinnän ja toiminnan mukauttamista kohderyhmän mukaan.

Sääksmäen kirkko 2017
Sääksmäen kirkko 2017

Tienviitat 2022 on hyväksytty Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuustossa 16.11.2017.