Haudan lunastaminen

Hautaustoimilain mukaan kaikilla paikkakunnan asukkailla on oikeus saada hautapaikka oman kunnan alueella olevalta hautausmaalta.  Haudan, sekä arkku- että uurnahaudan, voi lunastaa 25 vuodeksi. Uusi hautapaikka on maksullinen kaikille paitsi rintamatunnuksen omaaville vainajille. Hauta luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä, joten etukäteen ei hautapaikkaa voi varata.

Uusi hautapaikka

Valkeakosken hautausmaalta luovutetaan uusia uurnapaikkoja seurakunnalle palautuneista arkkuhautapaikoista. Näiden hautapaikkojen koko on 1x1 m ja hinta määräytyy uurnahaudan mukaan.

Hautaoikeutta voi jatkaa myöhemmin. Hautapaikkamaksut määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaan.

Hankittaessa uutta hautaa, sitä voi käydä katsomassa etukäteen hautausmaalla sopimalla asiasta seurakuntapuutarhurin kanssa.

Hautapaikat Valkeakosken hautausmaalla

-uusia arkkuhautoja ei tällä hetkellä luovuteta

-seurakunnalle palautuneita arkkuhautapaikkoja luovutetaan uurnahaudoiksi

-uurnalokero (kolumbaario), joka luovutetaan mikäli vapaita paikkoja on

-muistolehto, johon kätketään tuhka ilman uurnaa

Hautapaikat Sääksmäen hautausmaalla

-uusia arkkuhautoja, yhdessä osastossa valmiina pohjapalkki hautakiville

-uusia uurnahautoja

-muistolehto, johon kätketään tuhka ilman uurnaa

Hautapaikat Metsäkansan hautausmaalla

-uusia arkkuhautoja

-uusia uurnahautoja

Vanha hautapaikka

Hautaaminen vanhaan hautaan on mahdollista, jos suvulla on jo hautausmaalla hauta, johon vainajalla on hautaoikeus ja haudassa on vapaa hautasija. Hautaoikeus määräytyy vainajan sukulaisuussuhteesta hautaan ensimmäiseksi haudattuun vainajaan (KL 3 luku 32§). Hautaoikeus tarkistetaan hautapaikkavarauksen yhteydessä. Arkkuhautasijan koskemattomuusaika on 20 vuotta, jonka jälkeen samaa hautasijaa voidaan käyttää arkkuhautaukseen uudelleen.

Olemassa olevan haudan hautaoikeutta jatketaan hautauksen yhteydessä siten, että se on voimassa 25 vuotta hautaamisen jälkeen. Hallinta-ajan jatkamisesta peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aikanaan ainaiseksi ajaksi lunastetusta haudasta ns. ainaishaudasta ei peritä jatkomaksua ja siinä hautaoikeus säilyy omaisilla niin kauan, kun omaiset pitävät hautaa kunnossa.

Määräaikaisen haudan hautaoikeutta on mahdollista jatkaa, kun hallinta-aika on päättymässä. 

Haudan luovuttaminen seurakunnalle

Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräajaksi lunastetun haudan hallinta-aika on kulunut umpeen. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa määräajaksi lunastetun haudan takaisin seurakunnalle jo ennen hautaoikeuden päättymistä, mutta seurakunta ei anna siitä korvausta.

Hautaoikeuden haltijan päätöksellä voi palauttaa seurakunnalle myös ainaiseksi ajaksi lunastetun ns. ainaishaudan.

Haudan takaisinluovutuksen yhteydessä sovitaan myös poistaako haudan kivilaitteet omainen vai seurakunta. Jos hauta on inventoitu eli muistomerkki on Maakuntamuseon toimesta suositeltu erityisellä perusteella säilytettäväksi, niin muistomerkkiä ei saa poistaa haudalta. Tällöin hautaoikeus päättyy, mutta muistomerkki jää haudalle ja seurakunta huolehtii muistomerkistä.

Jos hautaoikeuden haltijaa ei ole nimetty aikanaan kaikkia hautaoikeuden omaavia kuulemalla, niin haudan takaisin luovuttamisen yhteydessä täytyy kuulla muita hautaoikeuden omaavia henkilöitä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumbaario Valkeakosken hautausmaalla.
Kolumbaario Valkeakosken hautausmaalla.