Riparit 2022

Tämä on rippikoululaisten yhteinen verkkosivu. Tähän on syksyn aikana tulossa ohjeet ilmoittautumisesta rippikouluihin ja riparitehtäviin.

Rippikouluesiteestä löytyvät kaikki tärkeät päivämäärät. Esite pyritään jakamaan koulujen uskontotunneilla viikolla 43.

Niille rippikouluikäisille seurakunnan jäsenille, jotka eivät käy koulua Valkeakoskella, esite lähetetään kotiin. Esite on tuolloin saatavilla myös paperisena seurakuntatalon aulasta sekä sähköisesti tästä: RIPPIKOULUESITE (ilmestyy myöhemmin)

Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu verkkolomakkeella. Se on auki lokakuussa, kun esitettä aletaan jakaa. 

Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä leirille mahtumiseen, vaan tietokone jakaa ryhmät valintojen mukaan. Kaverikoodilla pääsee varmasti ystävän kanssa samalle riparille ja ilman kaverikoodia on suurempi mahdollisuus mahtua juuri ensisijaiselle leirivalinnalleen. Lähetämme valinnoista sähköpostin kaikkiin haluamiinne sähköpostiosoitteisiin. 

Leirivalintojen jälkeen on mahdollista vaihtaa leiriä, mutta vain vajaaksi jääneisiin ryhmiin. Jälkikäteen ilmoittautuneet sijoitetaan leireille, joille on tilaa. Muista leirille valituista emme voi antaa tietoja. Kaikki rippikoulua yleisesti koskevat kysymykset ja ryhmävaihdot osoitteeseen lotta.maijala@evl.fi. Leirivalintojen jälkeen riparista tietoa antavat leirin ohjaajat, joiden yhteystiedot löytyvät ripariesitteestä.

Rippikouluun voi tulla kuka tahansa, joka täyttää 15 vuotta riparivuonna tai on kahdeksannella luokalla tai rippikoulu on jäänyt toistaiseksi käymättä. Kirkkoon kuulumattomuus ei ole este rippikouluun tulemiselle. Myös muiden kuin Sääksmäen seurakunnan ripareille hakevien tulee täyttää ilmoittautumiskaavake.  

Yksilöllisyys on lähtökohtana ripareiden toteutuksessa. Erilaiset oppijat pyritään huomioimaan ja koulumaisuutta vältellään. Kehitysvammaisille ja oppimisessaan erityistä tukea tarvitseville on vaihtoehtona myös lyhennetty, kevennetty ja tuettu ripari, joka toteutetaan seuraavan kerran kesällä 2023. Tästä leiristä voi olla yhteydessä diakoniatyöntekijä Terhi-Maria Ekmaniin, 040 776 2782, terhi-maria.ekman@evl.fi.

Maksuvapautukset

Hankalassa taloudellisessa tilanteessa on mahdollista hakea maksuvapautusta seurakunnan järjestämistä rippikouluista. Maksuvapautusanomus täytetään ja toimitetaan seurakuntaan. Maksuvapautusanomuksia voi hakea myös seurakuntatalon aulasta. Asian käsittelyn aikana diakoniatyöntekijä ottaa yhteyttä perheeseen.

Lisätiedot ja hakemukset: kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko, 040 744 1637, ulla-mari.hutko@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai diakoniatyöntekijä Inka Valtamo, 040 744 1638, inka.valtamo@evl.fi