Seurakunnan alisteiset päätökset

Kirkkolain (KL 14, 17 ja 24 luku) mukaan seurakunnan kirkkovaltuuston päätökset kiinteistöjen myynnistä, uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamisesta, kirkollisen rakennuksen olennaisesta muuttamisesta, purkamisesta tai käyttämättä jättämisestä jne., on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Lisäksi kirkkovaltuuston päätökset mm. hautaustoimen ohjesäännöstä ja hautausmaan käyttösuunnitelmasta, sekä hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksesta tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Alisteisen päätöksen vahvistamiseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen ko. pöytäkirjaotteessa mainittuna oikaisuvaatimusaikana, vahvistuspäätöksen tehneelle organisaatiolle.

Nähtävillä olevat alisteiset päätökset: