Kuulutus hoitamattomista haudoista

Sääksmäen seurakunnan hautausmailla kuulutetaan lähes 200 hautaa, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kirkkoneuvosto velvoittaa päätöksellään 31.8.2023 /67 § kirkkolain 3 luvun 33 §:n nojalla hautaoikeuden haltijaa kunnostamaan haudan 30.9.2024 mennessä uhalla, että hautaoikeus menetetään.

Mikäli hautaa ei ole kunnostettu määräajassa, on hautaoikeuden haltijalla 30.6.2025 saakka aikaa poistaa haudalta muistomerkki, jonka jälkeen se siirtyy vastikkeetta seurakunnalle, hautaustoimilaki 14 § 3 mom.

Luettelo kuulutettavista haudoista on nähtävillä seurakuntatoimistossa ja osoitteessa saaksmaenseurakunta.fi/hautausmaat/kuulutus-hoitamattomista-haudoista-2023-2025

Asiasta ilmoitetaan myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella (29.9. mennessä). 

Tämä kuulutus on julkaistu Valkeakosken Sanomissa 18.9.2023.

Hoitamattomat haudat luettelo 

Hoitamattomat haudat

Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti, sekä muistomerkki ja reunakivet ovat suorassa. Mahdollisen kukka-alueen hautamuistomerkin edessä tulee olla siisti. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista ja pelkkä kukkien tuominen ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi.

Hauta katsotaan hoitamattomaksi, jos:

  • kukka-alueella kasvaa häiritsevästi rikkaruohoja tai kasvit leviävät haudan rajojen yli
  • haudan pinta tai kukka-alue on vesakoitunut
  • muistomerkki on ollut tarkastelujakson aikana kaatunut, kallistunut tai kaatumaisillaan
  • reunakivet ovat kallistuneet tai niiden rajaama alue ei ole hoidettu.

Tiedustelut ma, ti, to ja pe klo 9-11 ja 12-14 numerosta 040 804 8851.