Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan julkisuuslain edellyttämin osin ilman liitteitä.

Pöytäkirjat 2018

18.1.2018

22.2.2018

8.3.2018

22.3.2018

12.4.2018

26.4.2018

24.5.2018

7.6.2018

23.8.2018

13.9.2018

25.9.2018

3.10.2018

25.10.2018

22.11.2018

18.12.2018