Selostus rekisteröityjen oikeuksista

Sääksmäen seurakunnassa ylläpidetään henkilörekistereitä. Tietoturvaa ja rekisteröityjen henkilötietojen suojausta varten eri tarkoituksia varten on omat rekisterinsä. Seurakunta ylläpitää rekistereitä sekä lain perusteella, että henkilöiden suostumuksella omaa toimintaansa varten.

HENKILÖTIETOJEN TARKASTAMISLOMAKE

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on

  • oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa
  • oikaista virheelliset henkilötiedot ja täydentää puutteelliset henkilötiedot
  • oikeus poistaa vanhentuneet tiedot
  • oikeus peruuttaa suostumus, johon henkilötietojen käsittely on perustunut
  • oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen silloin kun käsittely perustuu suostumukseen, sopimukseen ja käsittely on automatisoitua
  • oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
  • oikeus saada ilmoitus tietoturvaloukkauksista

Oikeus on henkilöllä itsellään tai hänen huoltajallaan.

Sääksmäen seurakunnassa ei tehdä automatisoituja päätöksiä eikä henkilöitä profiloida henkilötietojen perusteella.

Rekisteröityjen oikeuksissa avustaa tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaava

Sääksmäen seurakunnan tietosuojavastaava on Tampereen seurakuntayhtymästä Mika Akkanen,  yhteystieto: tietosuojavastaava.tampere@evl.fi.

Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetulle on oikeus tehdä valitus lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetulla on myös oikeus keskeyttää lainvastainen henkilötietojen käsittely.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

 

Kirkon jäsenrekisteristä ja kirkonkirjoista vastaa vs. kirkkoherra Ari Rantavaara 050 547 6094. Muiden henkilörekistereiden osalta yhteyshenkilönä on tiedottaja Marjaana Paso 040 744 1657.

Henkilötietojen tarkastus- ja korjaamispyyntö osoitetaan Sääksmäen seurakunnalle. Seurakunnan velvollisuutena on huolellisesti tarkistaa, että henkilötietojen tarkastusta pyytää siihen oikeutettu henkilö.

Sääksmäen seurakunta 

 

Valtakatu 23-25

 

37600 Valkeakoski

 

 

 

Sääksmäen seurakunta 25.3.2024