Tietosuojaseloste Pappilanniemen asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Emäntä Katja Ilmén

katja.ilmen@evl.fi

 

Tietosuojayhteyshenkilö

Mika Akkanen

tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi

Pappilanniemen kurssikeskuksen ulkoinen asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteri ulkoisista asiakkaista, jotka käyttävät kurssikeskuksen tila-, majoitus- ja ateriapalveluja. Tietojen avulla pidetään yhteyttä asiakkaaseen alkaen varaushetkestä ja päättyen siihen, kun varaus on laskutettu ja maksettu. Oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. 

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Majoittuvat täyttävät lisäksi lain vaatiman majoituskortin, jossa on henkilön syntymäaika. Keräämme myös ruokavalioihin liittyvät tiedot, jotka eivät tosin aina henkilöidy.

Tietolähteet

Asiakas.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja käsittelee Pappilanniemen kurssikeskuksen henkilökunta sekä laskutusvaiheessa virastohenkilökunta ja Kirkon Palvelukeskus. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastiedot poistetaan sähköisestä asiakasrekisteristä viimeistään saman vuoden päätyttyä, kun tilaisuus on ollut. Poikkeuksena on vakioasiakkaat, joiden tietorekisteriä pidetään yllä toistaiseksi. Mappiin tallennetut varausvahvistukset säilytetään vuoden lukitussa huoneessa, jonne on pääsy vain kurssikeskuksen työntekijöillä ja sen jälkeen arkistonmuodostussuunnitelman määräämän ajan. Paperiset ruokavaliotietokopiot tuhotaan heti varauksen jälkeen. Paperiset majoituskartat tuhotaan heti yöpymisvarauksen jälkeen

Majoituskortteja säilytetään lukitussa huoneessa vuoden, minkä jälkeen ne tuhotaan.

Laskuluettelo säilytetään vuosi luettelon tekemisestä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

 

20.1.2020/mp