Muistomerkit

Uuden muistomerkin hankinta

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Ennen uuden muistomerkin valmistamista ja pystyttämistä on laadittava muistomerkkisuunnitelma. Muistomerkkisuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi seurakuntapuutarhurille.  Asian hoitaa usein muistomerkin valmistaja.

Muistomerkkisuunnitelmaa ei voida hyväksyä ennen kuin hautausmaksut ovat maksettu.

 

 

Muistomerkkiohjeet poikkeavat hautausmaittain ja hautaosastoittain. Lisätietoja ohjeista saa oheisesta linkistä sekä hautaustoimen päälliköltä ja seurakuntatoimistosta.

Hautamuistomerkkiohjeet

Muistomerkkianomus

Muistomerkkisuunnitelman tulee sisältää hautapaikan tunnistetiedot (vainajan nimi/hautausmaa/osasto/hautapaikka) sekä piirros muistomerkistä lisämerkintöineen (mitat, koristeet, teksti, tapitus). Muistomerkkisuunnitelman allekirjoittaa hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tarvittaessa anotaan lupa vanhan muistomerkin poistamiseen ja se vahvistetaan hautaoikeuden haltijan allekirjoituksella.

Käsittelyn jälkeen muistomerkkisuunnitelma palautetaan lähettäjälle joko hyväksyttynä tai luvan edellyttämin huomautuksin. Jos määräyksistä halutaan poiketa tai haltija on tyytymätön käsittelyssä muistomerkkisuunnitelmaan tehtyihin muutoksiin, voidaan asia saattaa Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Muistomerkin tuonti on mahdollista sulan maan aikana. Arkkuhautauksen jälkeen saa muistomerkin tuoda haudalle 1 kk hautauksen jälkeen. Haudalle, jossa arkkuhautaus on ollut talvikaudella, saa muistomerkin tuoda 1.6. alkaen tai kun routa on sulanut ja haudan pinta on tiivistetty. Sääksmäen hautaosastoon 8, jossa on aluspalkki, saa hautakiven tuoda heti hautauksen jälkeen.

Haudan kukkareunuksien asentaminen haudalle on pääsääntöisesti kielletty. Lupia on myönnetty kukkareunuksille, jotka on valmistettu kestävästä materiaalista (mm. graniitti) ja upotettu lähes maanpinnan tasoon sekä muutoinkin asennettu tukevasti ja siististi paikoilleen ympärillä olevat haudat huomioiden. Seurakunta ei korvaa kukkareunuksia, jos ne vaurioituvat kaivutöiden tai roudansulatuksen yhteydessä.

Seurakunnalla on oikeus poistaa haudalta ilman lupaa tai vastoin määräyksiä valmistetut ja asennetut hautakivet, kukkareunukset ja muut hautalaitteet.

 

 

Yleiskuva Valkeakosken hautausmaalta
Yleiskuva Valkeakosken hautausmaalta
Hautamuistomerkki Sääksmäen hautausmaalla
Hautamuistomerkki Sääksmäen hautausmaalla