Tietosuojaseloste diakoniatyön ryhmätoiminnan rekisteristä

 

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Terhi-Maria Ekman

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7762782, terhi-maria.ekman@evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mika Akkanen

tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Diakoniatyön ryhmätoiminnan rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito diakoniatyön ryhmiin ja sidosryhmiin osallistuviin henkilöihin (esimerkiksi omaishoitajat ja kehitysvammaiset).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Diakoniatyön ryhmien ja sidosryhmien osallistujien nimi-, osoite-, puhelinnumero- ja sähköpostitiedot.

Tietolähteet

Koottu asiakkaan antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään yksi vuosi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

 

20.1.2020/mp