Tietosuojaseloste diakoniatyön ryhmätoiminnan rekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

Yhteyshenkilö

Ulla-Mari Hutko, ulla-mari.hutko@evl.fi, 040 7441637

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi

Diakoniatyön ryhmätoiminnan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito diakoniatyön ryhmiin ja sidosryhmiin osallistuviin henkilöihi.Oikeutettu etu.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Diakoniatyön ryhmien ja sidosryhmien osallistujien nimi-, osoite-, puhelinnumero- ja sähköpostitiedot.

Tietolähteet

Koottu asiakkaan antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään yksi vuosi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

20.1.2020/mp

1.6.2022/mp

11.1.2023/mp