Naisten kesken

Yksittäiset tapathtumat, retket ja leirit löytyvät tapahtumakalenterista.

Naisten toiminnasta vastaava pappi on Pirkko Pyyhtiä.