Naisten kesken

Yksittäiset tapahtumat, retket ja leirit löytyvät tapahtumakalenterista.

Naisten toiminnasta vastaava pappi on Pirkko Pyyhtiä,