Vaaralliset hautamuistomerkit ja muut hautalaitteet

Vastuu hautamuistomerkeistä ja muista hautalaitteista kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Kallistuneet hautakivet ja reunakivet tulee oikaista vaaratilanteiden välttämiseksi.

Omaisia kehotetaan viipymättä oikaisuttamaan muistomerkki ja muut kivilaitteet, mikäli havaitsevat hautausmaalla käydessään niiden olevan vaarallisesti kallellaan tai painuneena. Kaatumisvaarassa olevan muistomerkin oikaisu kuuluu omaisille ja heidän on ryhdyttävä toimeen. Työn voi tehdä itse tai tilata työn kivialan ammattilaiselta tai muistomerkkejä välittävältä tai valmistavalta yritykseltä.

Seurakunta voi asettaa haudalle oikaisukehotuksen. Välitöntä vaaraa aiheuttavat muistomerkit voidaan seurakunnan toimesta kaataa hallitusti maata vasten. Mikäli muistomerkin kunnostuskehotuksia ei noudateta ja muistomerkki haittaa hautausmaan hoitotöitä, voidaan muistomerkki siirtää pois haudalta.

Haudan kukkapenkin reunustaminen on hautaustoimen ohjesäännössä kielletty. Etenkin pienet kivet aiheuttavat nurmikonhoitotöissä työkoneista sinkoutuessaan vaaratilanteita mm. työntekijöille ja muille hautausmailla liikkuville sekä muistomerkeille. Seurakunnan työntekijöillä on oikeus poistaa haudalta vastoin määräyksiä asennetut tai vaaraa aiheuttavat reunukset tai muut vaaratilanteita aiheuttavat tavarat tai koriste-esineet, jotka eivät ole tukevasti haudan kukkapenkin alueella. Hautakiven takana ei saa säilyttää mitään.