Tietosuojaseloste kameravalvontajärjestelmästä

Rekisterin nimi

Kameravalvontajärjestelmä.

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

Rekisterin vastuuhenkilö
Karri Koivusilta, karri.koivusilta@evl.fi

Tietosuojayhteyshenkilön yhteystiedot

Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisteriä ylläpitävät henkilöt
Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sääksmäen seurakunta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Kameravalvonnan tarkoitus on parantaa kiinteistöjen turvallisuutta ehkäisemällä rikollisuutta ja edesauttaa aiheutuneiden tapahtumien selvittämistä. Oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö
Kohteen ulko- ja/tai sisätiloissa olevien kameravalvontalaitteiden tallentava kuvamateriaali.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tallentavalla kameravalvontalaitteistolla saatu kuvamateriaali ulko- ja/tai sisätiloista ja siellä olevista henkilöistä. Valvonnasta ilmoitetaan kameravalvontakylteillä valvotuille alueille saavuttaessa, jolloin henkilö antaa hiljaisen suostumuksen tulla tallennetuksi järjestelmään.

Rekisterin suojausperusteet
Kamerajärjestelmän keskuslaitteistot (keskusyksikkö, tallennin) sijoitettu lukittuun tilaan, johon kulkuoikeus vain nimetyillä henkilöillä. Laitteistot ovat suojattu salasanalla. Materiaalia säilytetään keskimäärin 20 vuorokautta, jonka jälkeen aineisto tuhotaan. Tuhoaminen tapahtuu tallentamalla päälle uutta materiaalia. Kuvatallenteesta voidaan ottaa kopio, mikä epäillään tapahtuneen rikos.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Tarkastusoikeuden käyttöä koskeva pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. Omien tietojen tarkastusoikeuden käyttäminen on maksuton kerran vuodessa.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

20.1.2020/mp

11.1.2023/mp