Mielenterveystyö

Diakoniassa keskeistä on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, myös mielenterveyden kysymyksissä. Diakoninen mielenterveystyö on ennaltaehkäisevää tai mielenterveyskuntoutujaa ja hänen läheisiään tukevaa toimintaa.

  • Diakoninen mielenterveystyö on rinnalla kulkemista.
  • Siinä on keskeistä ihmisen aktiivinen tukeminen sekä ihmisen arvostaminen.
  • Keskeisiä toimintamuotoja ovat palveluun ohjaus, edunvalvonta, kotikäynnit, vertaistukiryhmät, vapaaehtoistoiminta.
  • Diakoniassa pyritään vaikuttamaan myös arvoihin, asenteisiin ja päätöksentekoon mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi.

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jossa näiden eri ominaisuuksien tasapaino vaikuttaa siihen kuinka hyvin ihminen voi. Mielenterveys vaikuttaa niin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuin toimintakykyynkin.

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Diakoniatyö sekä tarjoaa apua ja tukea kuntoutujille, että verkostoituu muiden mielenterveyspalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa.

Mielenterveystyön yhteyshenkilönä Sääksmäen seurakunnassa toimii diakoniatyöntekijä Päivi Isomäki, 040 744 1648 . Voit olla yhteydessä myös muihin diakoniatyöntekijöihin.

Apua mielenterveysongelmiin muualla

Kirkon keskusteluapu

Pirkanmaan hyvinvointialue