Uutislistaukseen

Kuulutus hautamuistomerkeistä

26.5.2020 15.45

Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus poistaa muistomerkki 30.11.2020 mennessä (KN 5/14.5.2020 56§). Mikäli hautamuistomerkkiä ja muita kivilaitteita ei ole poistettu määräaikaan mennessä, niin ne siirtyvät seurakunnalle ilman vastiketta (hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom). Asiasta ilmoitetaan myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella. Muistomerkin poistamisesta on aina ilmoitettava Sääksmäen seurakunnalle numeroon 040 804 8851.

Luettelossa on mainittu hautausmaa, hautaosasto ja hautapaikasta ensimmäinen numero.

Valkeakosken hautausmaa: Osasto 2: 102, 150, 280, 336 Osasto 3: 193 Osasto 4: 54, 137, 234, 321, 515, 616 Osasto 5: 6, 20, 40 Osasto 6: 18, 54, 59, 63, 91, 148, 162, 167, 189, 209, 211, 266 Osasto 7: 11, 285, 303, 339, 352, 500 Osasto 8: 57, 63, 311, 319, 327, 340, 346 Osasto 9: 14, 16, 25, 104 Osasto 10: 18, 50, 51, 54, 101, 104, 139, 142, 157 Osasto UH: 46

Sääksmäen hautausmaa: Osasto 2: 313 Osasto 4: 377, 380, 414, 492, 498, 555, Osasto 10: 120, 145, 164, 278, 292, 372, 408, 422, 429, 447, 453, 618, 646, 647 

Metsäkansan hautausmaa: Osasto 1: 82

Sääksmäen seurakunta