Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 13.11.2017

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Sääksmäen seurakunta

Valkeakoskenkatu 27

37600 Valkeakoski

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Teija Mäkitalo

Valkeakoskenkatu 27

37600 Valkeakoski

 

3. TIETOSUOJAYHTEYSHENKILÖ

Marjaana Paso

Valkeakoskenkatu 27

+358407441657

37600 Valkeakoski 

 

4. REKISTERIN NIMI
Sääksmäen seurakunnan  sähköinen asiointi

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Sähköinen asiointi –palvelu on asiointipalvelu, jonka kautta henkilö voi tilata virkatodistuksen, itselleen ajan diakoniatyöntekijän tapaamiseen. (Henkilötietolaki 8 §)

 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
henkilötunnus
sukunimi
etunimet

sähköpostiosoite

puhelinnumero

osoite
seurakunta
 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Käyttäjän tiedot saadaan Kirjuri-järjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja palautelomakkeen käyttäjistä käyttäjältä.

 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Käyttäjän tiedot välittyvät sähköisesti viraston työntekijöille. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.

 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Palvelussa olevat tiedot on suojattu ja niitä säilytetään Suomessa. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

 

11. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva kirjallinen pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee sisältää vähintään henkilön nimi, yhteystiedot sekä varaamisen ajankohta.

 

12. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä olevalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus tulee esittää rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee sisältää vähintään henkilön nimi ja yhteystiedot sekä mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi.

 

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET